Aanmeldingen voor KIAD certificering nemen toe


In februari is KIAD, de landelijke certificering voor monteurs aan het drinkwaterdistributienet, van start gegaan. Wateropleidingen verzorgt namens Stichting KIAD het gehele certificeringstraject. In hun nieuwsbrief geeft het bestuur van KIAD een update na de eerste maanden. Je vindt deze nieuwsbrief op www.kiad.nl.

KIAD

500 of 1000 gecertificeerde monteurs in 2018?
KIAD is een initiatief van de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland met als doel om de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwaterdistributienet te garanderen. In vier jaar tijd moeten rond de 3300 monteurs hun certificaat behalen. Sinds de start hebben tientallen monteurs hun certificaat behaald en neemt het aantal aanmeldingen in rap tempo toe. Zo heeft Van Voskuilen Woudenberg BV ca. 50 monteurs aangemeld om het KIAD examen de komende maanden te gaan afleggen. Naar verwachting zullen er dit jaar 500 tot 1000 certificaten verstrekt worden.

Voor de certificering moeten monteurs een digitaal theoretisch examen en een praktijkexamen succesvol afronden. Het theoretisch examen kan op 19 locaties in Nederland worden afgenomen. Het praktijkexamen kan nu in Eindhoven (Brabant Water) en Lelystad (Vitens) worden afgenomen, maar hier zullen nog meer locaties bij gaan komen. Aanmelden voor het KIAD examen kan individueel of in groepsverband. Om deze examens te mogen afleggen gelden deze toelatingseisen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over KIAD? Kijk dan op de pagina’s van KIAD AVP en KIAD VPA of neem contact op  via kiad@wateropleidingen.nl of 030 – 60 69 400.