E-learning Hygiënisch Werken aan procesinstallaties


Vanaf vandaag kun je bij Wateropleidingen de E-learning Hygiënisch werken aan procesinstallaties doorlopen. Deze e-learning behandelt de hygiënecode Drinkwaterbereiding van KWR en is in opdracht van diverse drinkwaterbedrijven gemaakt. Je sluit de e-learning af met een tentamen, waarmee je het certificaat: ‘Hygiënisch werken aan procesinstallaties’ kunt behalen.

HWP_e-learning_SS1

Inhoud van de e-learning
De e-learning behandelt de hygiënecode Drinkwaterbereiding van KWR. Je krijgt inzicht in de mogelijke oorzaken van verontreinigingen en besmettingen. Na deze e-learning ken je de uitgangspunten voor hygiënisch werken in de zuivering. Ook ken je de specifieke hygiënemaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan zuiveringsonderdelen. Deze maatregelen hangen af van het type activiteit en van de plaats van die onderdelen in het zuiveringsproces. In de e-learning module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • materialen en chemicaliën;
  • veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën;
  • methoden om hygiënisch te werken;
  • effectzones en risicomatrix waterkwaliteit en bemonstering;
  • maatregelen bij calamiteiten en storingen;
  • algemene en persoonlijke hygiëne;
  • (onderdelen van) het productieproces van drinkwaterbedrijven.

Kijk hier voor meer informatie over deze e-learning.

Maatwerk
Deze e-learning is ontwikkeld in opdracht van Brabant Water, Waternet, Pidpa, WML, Oasen en Evides. Deelnemers die via deze drinkwaterbedrijven worden aangemeld kunnen deelnemen voor een gereduceerd tarief. Meer over dit maatwerkproject lees je onder maatwerk.