Wateropleidingen partner van Climate Campus


Wateropleidingen is partner geworden van Climate Campus. Climate Campus is een samenwerkingsverband dat kennis en innovatie stimuleert met als doel een klimaatbestendige leefomgeving te ontwikkelingen. Met onze deelname vergroten wij ons netwerk van vakspecialisten op het gebied van klimaatadaptatie. Innovatie, best-practices en kennis die hierin vrij komt vertalen wij naar onze opleidingen.

climate_campus

In Climate Campus werken meer dan 40 partijen samen om de stad en de Delta weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Dit is des te prangender nu de gevolgen van klimaatverandering steeds merkbaarder worden in Nederland en wereldwijd. Climate Campus heeft de ambitie om uit te blinken in het toepassen van nieuwe en bestaande kennis en technologie en te investeren in een intensieve samenwerking tussen overheid, bewoners, bedrijven en instellingen. Uitgangspunt is om de internationale vakwereld van kennis en innovatie te verbinden met de lokale gemeenschap.

Vakgebied klimaatadaptatie

Klimaatverandering is een belangrijk thema in veel van onze opleidingen en cursussen. Met ingang van het cursusjaar 2018/2019 is het vakgebied klimaatadaptatie toegevoegd aan ons cursusaanbod. Dit vakgebied bestaat uit praktijkgerichte cursussen op het gebied van klimaat, ruimtelijke inrichting, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Allen met een integrale kijk op het watersysteem en aandacht voor de juiste diagnose en bijbehorende maatregelen. Op 4 september is de cursus Klimaatadaptatie in de stad gestart. De cursussen Weer en waterbeheer en Natuur voor klimaatbestendig watersysteem worden gepland en je kunt je hiervoor alvast voorlopig inschrijven.

In het vakgebied zijn ook nieuwe cursussen in ontwikkeling:

  • Ambities en toekomst scenario's
  • Dimensionering
  • Klimaat & opgaven

We verwachten dat deze begin 2019 zullen gaan starten. Geïnteresseerden kunnen zich alvast voorlopig inschrijven voor deze titels. Je wordt dan geïnformeerd over de voortgang en planning van deze titels.