[NIEUW] Atelier succesvolle cont(r)acten


Waterschappen en marktpartijen hebben aangegeven hoe zij willen samenwerken als opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit staat beschreven in De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing. Beide partijen merken dat in een veranderende omgeving waar klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie een belangrijke rol spelen, een nieuwe manier van samenwerken is gewenst.

atelier-contracten

Waterschappen en marktpartijen co-creëren i.p.v. escaleren

Het samenwerken vraagt om andere competenties. Elkaars taal leren spreken en leren omgaan met de belangen van de andere organisatie vraagt om moed en creativiteit. Het is nu de tijd om met elkaar aan de slag te gaan. Vandaar dit atelier om samen te ontdekken hoe waterschappen en marktpartijen het beste kunnen samen werken. Samen uitzoeken welke belangen, verwachtingen, speelruimten, verschillen en overeenkomsten er zijn.

De start van het eerste Atelier succesvolle cont(r)acten staat gepland voor 28 november en bestaat uit drie bijeenkomsten. Per bijeenkomst komt een thema aan bod zoals de organisatie, het projectteam en jijzelf. We bieden je diverse handvatten om elkaars intenties te ontdekken, elkaar te waarderen en vertrouwen te geven om daarna samen met trots te kunnen zeggen: “dit is ons project!”.