Werkplekleren: Projectleiding bij uitvoering en beheer distributie


De werkplek biedt effectieve leermogelijkheden die we benutten in onze opleidingen. Daarom richt Wateropleidingen zich op werkplekleren: leren op de eigen werkplek. Leren van werkelijke problemen of situaties uit de eigen arbeidspraktijk. In deze rubriek geven wij voorbeelden hoe we werkplekleren inzetten bij onze opleidingen en maatwerktrajecten.

UBD_960x600

Deze keer kijken we naar de opleiding Projectleiding bij uitvoering en beheer distributie, dat in 2016 is herzien om beter aan te laten sluiten bij de arbeidspraktijk. De opleiding is opgezet op basis van concrete projecten. Succesvol aanleggen en beheren van het leidingnet vragen om een goede afstemming tussen interne en externe partijen. De wisselwerking tussen enerzijds de beheerder en de ontwerpafdeling en anderzijds de beheerder en de aannemer/uitvoerder zijn belangrijk. Deelnemers gaan in de opleiding aan de slag met dit soort projecten en oefenen zo de kennis en vaardigheden direct in de praktijk.

Project in groepsverband

Op de eerste bijeenkomst presenteren de opdrachtgevers (de docenten) de projecten aan de deelnemers. De deelnemers kiezen zelf het project waarmee ze tijdens de opleiding aan de slag gaan. Dit kan zijn omdat een project dicht bij hun werkpraktijk staat, of dat er juist elementen in voorkomen die ze nog niet eerder bij de hand hebben gehad. De groepsopdracht vormt de rode draad van de opleiding. In de bijeenkomsten staan de projectfasen centraal. Alle fasen van een project worden doorlopen en direct gekoppeld aan de theorie uit de opleiding. Zo gaat die theorie echt leven voor de cursist en passen zij die gelijk toe in de praktijk. Zo doorlopen ze deze zes projectfasen:

  • Initiatiefase
  • Definitiefase
  • Ontwerpfase
  • Voorbereidingsfase
  • Uitvoeringsfase
  • Nazorgfase

Alle fasen van een project moeten teruggekoppeld worden aan de opdrachtgever (docent). Tussen de bijeenkomsten in moeten deelnemers in hun eigen organisatie op zoek naar informatie over hoe zaken opgepakt worden. In de uitvoeringsfase (zesde bijeenkomst) is er een excursie naar een lopend project. Hier ontmoeten zij de projectleider die meer verteld over de inhoud van het project. Deelnemers moeten hier vervolgens een werkplekinspectie uitvoeren. In de laatste bijeenkomst presenteren alle groepen hun project.

Individuele opdrachten

Hiernaast gaan deelnemers ook aan de slag met individuele opdrachten. Ook deze zijn afgestemd op de projectfasen. Voorbeelden van deze opdrachten zijn het uitwerken van een businesscase, het opstellen van zakelijke correspondentie of het managen van een escalatie. Gedurende de gehele opleiding worden deelnemers regelmatig gevraagd om uit te zoeken hoe binnen het eigen bedrijf bepaalde zaken geregeld zijn, of welke situaties zich hebben voorgedaan. Deze voorbeelden worden dan weer tijdens de les met elkaar besproken.

De opleiding Projectleiding bij uitvoering en beheer distributie gaat op 15 januari 2019 van start. Kijk voor meer informatie over deze opleiding op de cursuspagina, of bekijk deze video: