Leertraject klimaatadaptatie


Klimaatverandering vergroot de noodzaak van een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting met aandacht voor wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit. Daarom hebben we aan het begin van dit cursusjaar het leertraject klimaatadaptatie geïntroduceerd. Het leertraject bestaat uit vier cursussen die jou de kennis en vaardigheden geven om uit te groeien tot de klimaatspecialist binnen jouw gemeente. Heb je de vier cursussen gevolgd dan kun je deelnemen aan de proeve van bekwaamheid om het traject met een diploma af te ronden.

Klimaatadaptatie

Het leertraject klimaatadaptatie bestaat uit inspirerende cursussen op het gebied van klimaat, ruimtelijke inrichting, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Allen met een integrale kijk op het watersysteem en aandacht voor de juiste diagnose en bijbehorende maatregelen.

Klimaatscenario’s: zijn we klimaatproof?
In deze cursus leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s analyseer je hoe klimaatproof voorgestelde gebiedsmaatregelen zijn. De cursus is samen met Weather Impact ontwikkeld en de eerste uitvoering zal in maart 2019 starten. Je kunt je alvast voorlopig aanmelden via de cursuspagina.

Klimaatadaptatie in de stad
In september is de eerste uitvoering van Klimaatadapatie in de stad gestart. Hierin gaan cursisten aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van klimaatadaptieve maatregelen in de stad. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Deze cursus zal in maart 2019 opnieuw gepland worden. Je kunt je hiervoor alvast voorlopig inschrijven. In deze blog geeft docent Antal Zuurman je een impressie van de cursus.

Meer cursussen
De cursussen Dimensionering en Gedragsverandering & klimaatadaptatie zijn nog in ontwikkeling. We verwachten ook deze in het voorjaar van 2019 te starten. Volgend jaar zullen ook Weer en waterbeheer, Natuur voor klimaatbestendig watersysteem, Integraal waterbeheer en Stedelijk water weer van start gaan.

Wil je meer weten over ons cursusaanbod voor klimaatadaptatie? Neem dan contact met ons op, of meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.