Het nut van praktijkbezoeken en excursies


In meer dan 20 opleidingen maakt een interessante excursie of een leerzaam praktijkbezoek onderdeel uit van het programma. 'Waarom doen we dat?', zal je je afvragen.

UBD

Op de eerste plaats doen we dit omdat we geloven in praktijkgerichtheid van onze opleidingen. Praktijkgerichtheid in onze opleidingen vinden wij belangrijk. Wanneer wij een deel van de opleiding op locatie aanbieden, benutten we de praktijk als plaats om te leren. Een echt activerende vorm van leren.

Praktijkbezoeken en excursies vergroten de motivatie bij cursisten. Ze ervaren het als een verrijking voor zichzelf en excursies scoren ook altijd erg hoog in de evaluaties van opleidingen. Op locatie krijgt de cursist een beter beeld hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast. Dit zorgt voor een beter begrip van de lesstof.

Onlangs was onze Opleidingskundig adviseur Mark van Dodeweerd nog aanwezig bij een excursie. Hij zegt hierover het volgende: “tijdens een excursie of praktijkbezoek zie je gesprekken en discussies op gang komen tussen de cursisten. Deze conversaties dragen bij aan het lerend vermogen van de cursisten. Door met elkaar in gesprek te gaan over de leerstof leer je dit beter te begrijpen en toe te passen.” Verder voegt hij toe: “je leert de lesstof niet alleen door verhalen of teksten. Maar je ziet ook hoe het er in de praktijk uit ziet. Het maakt abstracte lesstof toegankelijk voor de cursisten.”

Uit onderzoek (Verkuil (2009) en Sendag & Ferhan Odabasi (2009)) blijkt ook een positief effect van ‘gesitueerd leren’ op de motivatie van de deelnemers. Beide onderzoeken laten ook een positief effect zien op het inzicht en het begrip van een taak. Deelnemers zien in de praktijk wat het effect is van maatregelen, wat een juiste toepassing kan doen, waarom iets werkt. We gaan voor de versterking van de motivatie van de deelnemers en een beter begrip in de taak.

Een goede voorbereiding is belangrijk voordat je op excursie gaat. Wil je tips en zien hoe wij een excursie organiseren? Bekijk dan deze video:

Kijk bij het programma van je opleiding of een excursie deel uitmaakt .