Nederland bij Europese top wat betreft leven lang leren


Steeds meer volwassenen volgen een opleiding. In een blog deelt Jelle van Ophoven, beleidsmedewerker Leven lang Ontwikkelen NRTO, recente cijfers van het CBS.

levenlangleren

1,7 miljoen mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 65 jaar hebben in 2017 enige vorm van scholing gehad, waarvan meer dan 1,4 miljoen mensen dit volgenden bij een private aanbieder. Private aanbieders verzorgen daarmee 86% van het benutte aanbod. De totale deelname van 1,7 miljoen mensen betekent dat 19% van de volwassenen ofwel een formele opleiding heeft gevolgd, ofwel een training of cursus. Tien jaar geleden was dit nog 16%. Er is dus een groeiende trend in deelname aan Leven Lang Leren in Nederland, wat een goede en ook noodzakelijke ontwikkeling is. Het up-to-date houden van kennis en bijscholen van vaardigheden wordt alsmaar belangrijker, zo betoogde ook de WRR al eens. 

Europees gezien behoort Nederland wat het volgen van opleidingen en trainingen betreft tot de top. Enkel de drie Scandinavische EU-landen (Zweden, Finland en Denemarken) kunnen hogere deelnemersaantallen overleveren. Frankrijk maakt achter Nederland de top vijf compleet. Over de gehele EU gaat het nog niet goed genoeg met de deelname aan opleidingen en cursussen onder volwassenen. De doelstelling is een gemiddelde deelname van 15% per 2020, echter ligt dit aantal momenteel pas op 11%. Lees hier de gehele blog.

Leven lang leren bij Wateropleidingen

Wateropleidingen promoot een leven lang leren in de watersector. Als vakopleider voor en door waterprofessionals zijn we er voor alle opleidingsniveaus en voor jong en oud. De gemiddelde leeftijd van onze cursisten lag in 2017 op 44 jaar. In onze opleidingen leer je met en van elkaar aan de hand van (nieuwe) theorie en praktijkervaringen.

Dat werken met water een bijzonder specialisme is en om vakmanschap vraagt behoeft amper uitleg. Een goed opgeleide vakman of -vrouw met zichtbaar vakmanschap straalt kwaliteit uit. Onze opleidingen en cursussen maken cursisten betere vakmannen en –vrouwen. Naast ons vakspecifieke cursusaanbod verzorgen we ook titels op het gebied van persoonlijke vaardigheden om waterprofessionals te helpen zich te blijven ontwikkelen. Zo hebben we dit jaar het leertraject duurzame loopbaan geïntroduceerd, dat waterprofessionals helpt vorm te geven aan hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.

NRTO-keurmerk

Wateropleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk deze video.