Opleidingsprogramma Nieuwe Normering Waterveiligheid met half jaar verlengd


Deze week heeft de Stuurgroep HWBP besloten dat het opleidingsprogramma Nieuwe Normering Waterveiligheid met een half jaar wordt verlengd. Stowa is de opdrachtgever van dit programma. In het opleidingsprogramma zijn inmiddels ruim 600 cursisten opgeleid in de Nieuwe Normering en het WBI, waarvan sommigen meerdere titels volgden.

innw

De vraag blijkt groter dan vooraf ingeschat. Veel meer beheerders willen zich scholen in de nieuwe normering, te beginnen bij Basiskennis WBI en de Nieuwe Normering. Deelname aan deze titel is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de cursussen per toetsspoor. We verwachten dus nog een grote doorstroom naar de vervolgcursussen (de toetssporen). Aanvullend aan het bestaande aanbod komen de titels Langsconstructies, Indirecte mechanismen, Rapporteren en Faalpaden en expert judgement begin 2019 beschikbaar.

Kosteloos voor medewerkers waterschappen en RWS
Voor medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat betekent de verlenging dat zij de cursussen nog t/m juni 2019 kosteloos kunnen volgen. Daarna is het aanbod beschikbaar op kostenbasis. Alle cursussen worden nu gepland. Je kunt je alvast voorlopig inschrijven via het opleidingsprogramma Nieuwe Normering Waterveiligheid.