Opleidingen voor rioolinspecteur


De meeste rioolinspectiebedrijven zijn aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven of bij de NSTT. Op verzoek van beide verenigingen heeft Wateropleidingen in september 2O17 de opleidingen voor rioolinspecteurs van Stichting RIONED overgenomen. In het decembernummer van vakblad Riolering vertelt Ronald Hoorman, programmamanager bij Wateropleidingen, hoe het opleidingstraject voor rioolinspecteurs is opgezet. Download hier het artikel (pdf, 939 kB).

riot

Opleidingstraject rioolinspecteur nieuwe stijl
Het nieuwe opleidingstraject is begin 2018 voor het eerst uitgevoerd en de cursisten waren zeer enthousiast. De inspectiecursus IVIR en het bijbehorende examen zijn nu gebaseerd op de Europese inspectienorm NEN-EN 13508-2 in plaats van NEN 3399. Daarmee zijn de nieuw opgeleide inspecteurs klaar voor de algemene werkwijze tot inspectie nieuwe stijl. Het opleidingstraject bestaat uit:

  • Een driedaagse Introductieopleiding Rioleringstechniek, gevolgd door een digitaal examen. Deze cursus is ook voor niet-inspecteurs, zoals gemeentelijke beheerders, erg interessant.
  • Als de kandidaat het examen met voldoende resultaat heeft afgesloten, kan hij zich aanmelden voor de opleiding Visuele Inspectie Riolering voor inspecteurs (IVIR). Deze tweedaagse opleiding eindigt ook met een digitaal examen. Nadat de kandidaat ook het examen IVIR met voldoende resultaat heeft afgerond, krijgt hij een pasje dat 5 jaar geldig is. Door de kleur is direct zichtbaar in welk jaar het pasje is uitgegeven.

Meer informatie
Wil je meer weten over het opleidingstraject voor rioolinspecteurs? Neem dan contact op met Ronald Hoorman via 030 60 69 404 of ronald.hoorman@wateropleidingen.nl.