Trendgesprekken met relaties uit de watersector


Twee jaar geleden hebben we in samenspraak met veel relaties onze Meerjarenstrategie 2017-2020 geformuleerd. Een mooi proces om de strategie in co-creatie te ontwikkelen. Uiteraard is daarna de strategie vastgesteld door ons bestuur. Voor ons is het van belang om de trends die in de strategie zijn benoemd te ijken bij de operationeel managers in de sector. Daarom zijn we de afgelopen maanden het land in gegaan om gesprekken te voeren.

werktrends

Een belangrijke vraag is welke trends zij herkennen binnen hun team. Opvallend was dat vooral ‘wendbaarheid’ en ‘samenwerken’ genoemd werden. Door de komst van de Omgevingswet werd vooral de nadruk gelegd op ‘samenwerken in de regio’ en de daarbij behorende vakkennis kunnen combineren met communicatie op verschillende niveaus.

Maar welke impact hebben deze trends op het functioneren van medewerkers? En zijn zij in staat om te anticiperen op deze trends? Als een belangrijke taak van de operationeel manager werd genoemd het bij elkaar brengen van de vakkennis van de ‘oude rotten’ met de digitale en modellenkennis van de jonge garde. De bereidheid van iedereen om kennis te delen en de noodzaak daarvan te zien is essentieel. Samenwerken, elkaar aanvullen en respect hebben voor elkaar. Hierbij werd opgemerkt dat een operationeel manager ook moet blijven zien dat niet iedereen alle competenties kan bezitten. Sommige mensen zijn heel goed in het juist uitvoeren van projecten, anderen zijn sterker in het creëren van draagvlak en zoeken naar afstemming. Het belang van ervaring en reflectie op verschillende vormen van samenwerken, de wil om nieuwe aanpakken uit te proberen en het omgaan met onzekerheid werden meerdere malen genoemd.

De laatste vraag was wat de managers van Wateropleidingen verwachten. Hier waren de antwoorden behoorlijk eenduidig: ook wendbaar blijven door een actueel aanbod van krachtige leertrajecten te blijven bieden. Met hierbij aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, digitalisering,  nieuwe vakgebieden maken en veel werken vanuit casuïstiek om zo de transformatie naar de werkvloer te blijven garanderen. Daar blijven wij, ook in 2019, aan werken.

Ook in gesprek?

Wil je ook met ons in gesprek over werk- en leertrends? Neem dan contact op met Els Vernooij via els.vernooij@wateropleidingen.nl of 030 – 60 69 421.

Els Vernooij 960 x 600