Introductiecursus voor nieuwe bestuursleden waterschappen


De waterschapsverkiezingen staan voor de deur. Voor veel waterschappen betekent dit dat er hierna nieuwe bestuursleden zullen toetreden, of zelfs een geheel nieuw bestuur zitting zal nemen. Om hen voor te bereiden op hun rol als bestuurder van een waterschap, organiseert Wateropleidingen de cursus Effectief besturen van waterschappen. Bij de vorige verkiezingen hebben we deze ook georganiseerd.

verkiezingen

De cursus Effectief besturen van waterschappen richt zich op de leden van het algemeen en dagelijks bestuur. Zij krijgen handvatten aangereikt om hun bestuurstaak vorm te geven. De cursus wordt voor elk waterschap op maat gemaakt. De nadruk ligt op bestuursvaardigheden. Daarnaast is het aanreiken van inhoudelijke kennis mogelijk.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het waterschap en haar bestuur;
  • organisatie, taakverdeling en bevoegdheden;
  • bestuursstijlen en drijfveren;
  • de rol als ambassadeur van het waterschap en vertegenwoordiger van een partij;
  • integriteit en omgaan met bestuurlijke dilemma’s;
  • omgang met media, en social media.

Meer weten?
Aan de hand van de wensen van het waterschap, maken we deze cursus op maat. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Ingrid Schröders.