Waarde van een diploma


Regelmatig krijgen we van cursisten de vraag wat een diploma van Wateropleidingen waard is. Hier bestaat geen eenduidig antwoord op, omdat iedere opleiding voor een specifieke doelgroep of functie ontwikkeld wordt. Maar er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Erkenning van de waarde van een diploma door de watersector is cruciaal voor ons. Door samen met de sector de norm van een opleiding te bepalen, borgen we de waarde van het diploma. In sommige gevallen is onze opleiding een functie-eis vastgesteld door de sector. Een diploma van Wateropleidingen geeft aan dat jij de kennis en vaardigheden bezit om een specifieke functie uit te voeren. Een diploma van Wateropleidingen is vakspecifiek en een aanvulling op een mbo, hbo of universitair diploma.

diploma

Zichtbaar vakmanschap
Voor 2019 ligt de focus van Wateropleidingen op zichtbaar vakmanschap. Praktijkgerichte en toepasbare opleidingen zorgen ervoor dat we van de mensen in de watersector betere vakmannen en -vrouwen maken. Het diploma geeft aan dat jij aan een bepaalde norm voldoet. Deze norm verzint Wateropleidingen niet zelfstandig, maar komt tot stand in overleg met de sector. Samen met werkveldcommissies, opdrachtgevers en docenten stellen we vast over welke kennis en vaardigheden deelnemers moeten beschikken om een functie goed te kunnen vervullen. Dit vertalen we naar de eindtermen via examens en eindopdrachten, maar ook naar de instroomeisen (diploma en of mate van ervaring) voor deelname.

Een voorbeeld
Het diploma van de Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ) is bij veel waterschappen een functie-eis voor medewerkers B of teamleiders op een zuivering. Deze opleiding bestaat uit 31 avondbijeenkomsten en de instroomeisen zijn hoog: een mbo-4 diploma of een diploma Techniek afvalwaterzuivering (met eindcijfer >7,5) en minimaal 2 jaar afvalwaterzuivering gerelateerde werkervaring op operationeel niveau. Wanneer je niet voldoet aan deze instroomeisen is de kans klein dat je het diploma zal behalen. In de intake van de opleiding wijzen we deelnemers hier op om teleurstelling te voorkomen.

Aantonen vakmanschap
Bij onze opleidingen maak je toetsen (soms meerdere), in de vorm van tentamens, verslagen, presentaties of opdrachten. Elke toets is een proeve van bekwaamheid in kennis, inzicht of vaardigheid. Met een toets checken we of je het beoogde leerdoel van de opleiding hebt behaald, en dat gaat meestal niet vanzelf. Een tentamen betekent studeren, vaak in je vrije tijd. Ook het maken van verslagen, presentaties en opdrachten doe je buiten de bijeenkomsten om. Met als doel om het diploma te behalen waarmee jij laat zien dat je beschikt over actuele kennis en vaardigheden.

Slagingspercentages
Voor de meeste opleidingen bij Wateropleidingen liggen de slagingspercentages tussen de 70 en 80%. Natuurlijk krijgen we wel eens de vraag of de norm niet naar beneden kan, zodat er meer mensen kunnen slagen. Ons antwoord is nee: onze diploma’s zijn de exponent van een bepaald niveau. Eenduidigheid maakt dat een diploma waarde heeft en houdt en daarom valt aan deze diploma-normen niet te tornen. Nu weet bijvoorbeeld iedereen binnen de afvalwaterzuivering wat iemand met een UTAZ-diploma kan, wat je aan iemand over kan laten en waar je op mag vertrouwen.

De toetsen worden nagekeken met vooraf bepaalde normen en model-antwoorden door twee onafhankelijke beoordelaars. Pas na cross-check worden de resultaten vastgesteld en vrijgegeven. Soms zijn cursisten het niet eens met een beoordeling. Zij kunnen dan bezwaar aantekenen wanneer zij vinden dat ze onterecht een laag cijfer hebben gekregen. Maar in dit bezwaar zijn dan wel gegronde redenen nodig alvorens een cijfer wordt herzien. Een toets laat zien welke stof een deelnemers beheerst. Bij het niet behalen van een toets is de uitslag voor de cursist een spiegel: wat weet ik wel en wat nog onvoldoende, wat heb ik nodig om alsnog het diploma te behalen. Veel cursisten maken dan ook gebruik van de optie om het gemaakte tentamen in te zien op kantoor bij Wateropleidingen. Zij leren hier van hun foute antwoorden en slagen dan vaak alsnog voor het hertentamen.

Cursusjaar 2019/2020
In september gaan veel van onze opleidingen weer van start. Het overzicht hiervan vind je op onze cursuspagina’s. Wanneer je advies over onze opleidingen wil, dan kun je contact opnemen met onze opleidingscoördinatoren: Kevin MichiesIngrid HilwerdaPetra Barte en Nienke Elijzen.