Week van de teek


Deze week is de Week van de Teek. Of je nu werkt in het groen of graag recreëert in de natuur, het is goed om meer te weten over de risico’s en het voorkomen van tekenbeten. Maar naast tekenbeten zijn er natuurlijk meer potentiële gevaren. Daarom heeft Wateropleidingen de cursus Voorkomen infectieziekten bij veldwerk opgezet. Fedor Gassner, docent van deze cursus, legt uit wat het belang is van deze cursus.

viv_900x506

Welke infectieziekten liggen er op de loer bij veldwerk?
Bij buitenwerk in het groen en met water liggen er veel verschillende infectieziekten op de loer. Maar de meeste infectieziekten in de buitenlucht steken maar bij een handvol mensen de kop op. De uitzondering daarop is de ziekte van Lyme, die je via tekenbeten op kunt lopen. Minder algemene ziekten zijn bijvoorbeeld de ziekte van Weil (leptospirose), hazenpest, hantavirusinfectie, vossenlintworm en hondsdolheid via vleermuizen. Vooral die laatste twee komen bijna niet voor bij mensen, maar de ziekte circuleert wel in de natuur. Sinds 2016 werden ook enkele mensen na een tekenbeet ziek van het tekenencefalitis virus (ook wel TBE genaamd), een ziekte die we voorheen vooral uit Scandinavië, Centraal- en Oost-Europa kenden.

Raken er veel mensen besmet tijdens het werk?
Vooral de ziekte van Lyme komt regelmatig voor bij werkenden. Exacte aantallen weten we niet, maar in de algemene populatie lopen jaarlijks 27.000 mensen per jaar de ziekte van Lyme op, waarvan 1.500 mensen ernstigere klachten krijgen dan de relatief onschuldige rode ring of vlek. De andere infectieziekten zijn veel minder algemeen. Het vaakst wordt de ziekte van Weil gezien met gemiddeld 30 gevallen per jaar. De meerderheid daarvan wordt in het buitenland opgelopen, en zijn niet werk gerelateerd. Het aantal besmette mensen is alleen niet altijd een geschikte maat voor het risico. Bepaalde infectieziekten vormen bij specifieke werkzaamheden een risico. Het is dus zaak juist dan preventieve maatregelen te treffen.

Heb je een tip voor mensen die in het veld werken?
Ten aanzien van tekenbeten is de tip dat je zorgt dat je na werken in het groen een systematische tekencontrole doet. Ook is het de moeite waard om preventieve maatregelen te treffen, zoals met permetrhine geïmpregneerde kleding te dragen. Bij mensen in de bos-en natuursector zijn maatregelen vaste prik, maar in andere beroepsgroepen (wetenschap, adviesbureaus, watersector) is er zeker nog ruimte voor verbetering van kennis en maatregelen. Voor de andere infectieziekten zijn tips zoals het dragen van handschoenen en andere hygiënemaatregelen belangrijk, maar dat is ook vaak maatwerk dat uit een goede risico inventarisatie moet blijken.

Wat leer je in de cursus Voorkomen infectieziekten bij veldwerk?
Tijdens de cursus krijg je kennis van de meest relevante infectieziekten. Zo leer je waar de infectieziekten vandaan komen, maar vooral hoe je ze kunt voorkomen. Een verdieping op de teek zorgt dat de deelnemers zelf de juiste kennis hebben om de ziekte van Lyme te voorkomen, maar dat ook met collega's en klanten kunnen delen. Bovendien is de opgedane kennis erg handig voor mensen die in hun vrije tijd in het groen actief zijn zoals tuinieren, wandelen, jagen, kamperen en fietsen.

De ééndaagse cursus Voorkomen infectieziekten bij veldwerk staat gepland voor 25 juni.