Nieuwe cursussen over klimaatadaptatie


In het vakgebied klimaatadaptatie zijn twee nieuwe cursussen ontwikkeld. De cursus Samen klimaatambities realiseren start in september en richt zich op beleidsmedewerkers die anderen willen motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. In november start de cursus Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen voor projectleiders en adviseurs die tools willen om de effectiviteit van maatregelen te bepalen.

Klimaat

Samen klimaatambities realiseren | start 12 september 2019
In deze cursus leer je vanuit een actoren- en belangenanalyse met interventies van de psychologie de ander te motiveren dat klimaat op de agenda staat. Je leert anderen te motiveren en betrekken om samen aan klimaatambities te werken. Je leert hoe je succesvol een risicodialoog uitvoert. Na afloop van deze cursus heb je concrete acties geformuleerd om andere partijen te betrekken bij de klimaatambities in jouw regio. Hier vind je meer informatie.

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen | start 5 november 2019
In deze cursus leer je het integraal watersysteem schematiseren, de schematisering vertalen naar een model en de uitkomsten uit het model vertalen naar de praktijk. Zo kun je grote hoeveelheden neerslag en droogte in jouw gebied simuleren zodat je effectieve maatregelen kunt nemen. Ook leer je de uitkomst van een externe uitvraag te beoordelen. Na afloop van deze cursus heb je inzicht in het integrale watersysteem en weet je hoe je een model kunt gebruiken voor je praktijk. Zodat je maatregelen neemt met daadwerkelijk effect. Hier vind je meer informatie.

Vakgebied klimaatadaptatie
Provincies, gemeentes en waterschappen staan voor grote opgaven met betrekking tot het klimaatadaptief maken van hun omgeving. De omgeving moet robuust worden ingericht, zodat er ruimte is voor teveel water, te weinig water, hitte en droogte in de stad. De meeste gemeenten hebben al een stresstest gedaan. Maar hoe ga je om met die gegevens? Om de omgeving klimaatrobuust in te richten heb je kennis nodig van verschillende aspecten. Daarom heeft Wateropleidingen het vakgebied klimaatadaptatie ontwikkeld. Hier krijg je een integrale kijk op het watersysteem, leer je de juiste diagnose te stellen, neem je maatregelen die bijdragen aan een klimaatrobuuste omgeving en neem je andere mee om klimaatambities te realiseren. Binnen het vakgebied zijn de volgende cursussen ontwikkeld:

De eerste twee cursussen zijn eerder dit jaar al gegeven en de reacties zijn positief. Deelnemers roemen met name de actualiteit en praktijkgerichtheid van de cursussen. De samenstelling van de groep zorgt ervoor dat er vanuit meerdere invalshoeken vanuit gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus naar klimaatadaptatie wordt gekeken. Begin 2020 zullen deze cursussen opnieuw worden gepland.

Meer informatie over het vakgebied klimaat neem contact op met Mark van Dodeweerd of Ingrid Schröders.