Vakmanschap van de docent


Wateropleiding heeft een sterke verbinding met de dagelijkse praktijk. Onze docenten zijn specialist in een vakgebied en werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. Wateropleidingen begeleidt hen om hun didactische en communicatie vaardigheden te blijven verbeteren. Hiermee maken we van deze vakspecialisten inspirerende docenten.

VND_960x600

Maar hoe doen we dat? Een goede docent stimuleert onder andere de deelnemers, zorgt voor interactie, verplaatst zich in de deelnemers, bevordert een leercultuur in de groep, zorgt voor een sterke lesopbouw en is vooral bereid zijn kennis en ervaring te delen. Wateropleidingen biedt didactische begeleiding om van hen nog betere docenten te maken.

Met een 4,2 gemiddeld scoren docenten van Wateropleidingen al goed. Maar we streven naar nog hogere scores op de evaluaties van onze cursisten. Om hier aan te werken hebben we begin 2019 een aantal activiteiten op een rij gezet om meer structuur en prioriteit te geven aan de begeleiding van de docenten. Samengevat gaan we 4 activiteiten ondernemen, te weten:

  1. Voortzetten van de reguliere docentenprofessionalisering als feedback na de lessen, sparren voor het maken van een lesplan, verbeteren van presentaties en het leren toepassen van activerende werkvormen in de les.
  2. Meer didactische trainingen en masterclasses voor docenten organiseren.
  3. Individuele begeleidingstrajecten voor docenten.
  4. Veel medewerkers van Wateropleidingen zijn aanwezig tijdens opleidingen. Deze worden getraind om docenten van betere feedback te voorzien.

Zo werken we ook aan de vakmanschap van onze docenten en streven naar toepasbare topkwaliteit. Wil je meer weten over hoe Wateropleidingen didactische ondersteuning biedt? Neem dan contact op met Els Vernooij voor meer informatie.