Oeds Kuipers Docent van het Jaar 2018/2019!


Oeds Kuipers is door Wateropleidingen uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2018/2019. Hij ontvangt deze prijs op basis van de beoordelingen van cursisten. Over het cursusjaar 2018-2019 zijn 234 docenten beoordeeld door 2740 cursisten, waarbij Oeds een score behaalde van 4,83 (schaal 1 – 5 ).  Hij ontving de prijs afgelopen donderdag tijdens de jaarlijkse Docentendag van Wateropleidingen.

Oeds Kuijpers dvhj

Oeds geeft les voor de cursus Alternatieve technieken legionellapreventie. Hij is betrokken geweest bij het ontwerp en de ontwikkeling van deze cursus. Tijdens de uitreiking sprak Agnes Maenhout, directeur bij Wateropleidingen hem toe:

“Oeds is een man van de details. Hij wil zijn kennis en ervaring in zijn vakgebied zo goed mogelijk vertalen naar cursisten en vakgenoten. En zet zich voor 100% in om alle mensen uit de groep mee te krijgen en hun ideeën met elkaar te delen. Dit doet hij met zijn Groningse charme. Oeds heeft oog voor iedereen in de groep en de cursisten waarderen dit zeer. Hij probeert zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de kennis die een cursist al heeft om die cursist de nieuw te leren stof eigen te laten maken. Ook is hij zeer begaan met Wateropleidingen en omarmt de nieuwe technologieën die het lesgeven met zich meebrengt. Dit straalt hij ook uit tijdens onze gezamenlijke bijeenkomsten. Een graag geziene docent die gewaardeerd wordt om zijn kennis en kunde.

In zijn reactie liet Oeds blijken trots en verrast te zijn:

“Wanneer de leidingwaterinstallatie niet op orde is, kan dat direct gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Daarom is voor het kunnen garanderen van een goede drinkwaterkwaliteit veel kennis van deze techniek vereist. Om als docent daaraan te kunnen bijdragen is zeer dankbaar werk, te meer als achteraf blijkt dat de cursisten de lesstof hebben begrepen. Als je daartoe in staat bent wordt het voor de cursisten interessant en word je als docent nog meer gedreven om je kennis over te dragen. Wateropleidingen heeft mij verrast door mij te benoemen tot Docent van het Jaar 2018/2019. Dat geeft mij een extra stimulans. Daarbij dient te worden opgemerkt dat wij als docenten uitstekend door Wateropleidingen wordt ondersteund, die eer komt hen zeker toe.”

Docenten van Wateropleidingen
Wateropleidingen kan niet zonder docenten. Docenten van Wateropleidingen zijn echte vakspecialisten uit de watersector. Ze zijn onder meer werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten en overheden. Hierdoor kunnen zij hun kennis en ervaring delen, theorie toelichten met praktijkvoorbeelden en spreken zij de taal van de praktijk. Wateropleidingen begeleidt hen om hun didactische en communicatie vaardigheden te verbeteren. Hiermee maken we van deze vakspecialisten inspirerende docenten. Lees hier meer.