Toepassen van werkvormen


Dinsdag 29 oktober organiseerden we weer een boeiende training Toepassen van Werkvormen voor onze docenten. De meeste deelnemers van deze training hebben vaak de training Van Vakspecialist naar Docent al gevolgd en hebben enige ervaring opgedaan met het delen van hun kennis met een groep deelnemers. In deze training gaan we een stapje verder.

ACD_900x506

Wanneer een docent weet welke vakkennis (wat) goed landt en de achtergronden van de deelnemers (wie) goed kent, is de tijd rijp om je meer af te vragen op welke manier je de lesstof het best kunt aanbieden. De meeste mensen weten dat alleen vertellen over een onderwerp in de meeste gevallen onvoldoende leidt tot het echt toepassen van nieuwe kennis in de praktijk. Maar hoe doe je dat dan?

Een eenvoudige manier is om te bepalen wat je precies wil bereiken met je deelnemers. Moeten de deelnemers de inhoud kunnen navertellen, een probleem oplossen of onder stress een handeling juist kunnen uitvoeren? Grote verschillen in de intensiteit waarin je de deelnemers kunt begeleiden bij hun leerproces. Hoe doe je dat het meest effectief, op een prettige manier, op een haalbare wijze, en op een manier die zowel de docent als de deelnemers aankunnen? Verschillende mogelijkheden hebben we tijdens de training Toepassen van Werkvormen uitgeprobeerd, besproken en bedacht, een creatief proces voor de docenten. Op de foto zie je docenten op een actieve manier de kennis verwerven.

Didactische trainingen
Wateropleidingen kan niet zonder docenten. Samen met 250 vakspecialisten tillen we het niveau in onze sector naar een hoger peil. Wateropleidingen biedt docenten begeleiding om te groeien als docent. Met verschillende activiteiten helpen we docenten om hun communicatieve en didactische vaardigheden te ontwikkelen, waaronder het organiseren van trainingen en masterclasses.

Wil je meer weten over deze trainingen? Neem dan contact op met Els Vernooij of Mark van Dodeweerd.