Update Project Bridging the Water in Zuid-Afrika


Vorig jaar kondigden we aan dat het project ‘Bridging the Water’ door Nuffic gekozen is als Orange Knowledge Programme in Zuid-Afrika. Op 1 februari 2019 zijn we gestart met dit project met een looptijd t/m eind 2021. In deze drie jaar werken tien Nederlandse en Zuid-Afrikaanse partners samen om wateropleidingen en -training op duurzame wijze te versterken in Zuid-Afrika.

team_okp

Het project ontwikkelt duurzame kennisuitwisseling en samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Het doel is om de hiaten tussen theorie & praktijk, research & implementatie, opleiden & werken en ingenieurs & operators te overbruggen. Dit gebeurt met action-learning en co-creatie in de vorm van living labs voor studenten, ontwikkelaars van universiteiten en gemeenten en praktijkgerichte training voor medewerkers. In ‘Bridging the water’ werken diverse Nederlandse en Zuid-Afrikaanse partners samen. Penvoerder TU Delft, Wateropleidingen/World Water Academy (gedelegeerd projectleider), HS Rotterdam, CEW Leeuwarden en Waterschap Brabantse Delta aan de Nederlandse kant en University of Cape Town, Durban University of Uechnology, Salga, City of Cape Town en Ethekwini uit Zuid-Afrika. Dit consortium creëert een diversiteit om een succesvol project te maken. Naast de samenwerking met Zuid-Afrika wordt ook de Nederlandse samenwerking met universiteiten en hbo’s versterkt.

okp2

Resultaten 2019:

  • Formeren van projectteam met alle betrokken partners. Ook zijn er twee young professionals (YEP) aangesteld in Zuid-Afrika als assistent project coördinator in de persoon van Londiwe Dlamini (Durban) en Sjoske Tuinstra (Cape Town).
  • Twee Training of Trainers bijeenkomsten waarbij 22 Zuid-Afrikaanse waterprofessionals didactisch geschoold zijn om hun kennis te delen.
  • In Durban en Kaapstad zijn drie trainingen ‘Basics of waste water treatment’ gegeven voor meer dan 60 operators van zuiveringen. De eerste twee door Nederlandse trainers, en eind november voor het eerst door de getrainde Zuid-Afrikaanse trainers.
  • De Living Labs zijn gestart, waarin Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studenten samenwerken aan onderzoek in watervoorziening en sanitatie.
  • Op 21 oktober hebben we een workshop geleid op de Young WISA Conference in Durban. Het onderwerp was ‘Generation Z is Coming: go with their flow’.

Op de hoogte blijven?
In de loop van december lanceren we de website https://bridgingthewater.co.za/. Hier delen we updates over het project. Deze kun je ook ontvangen door je aan te melden voor de nieuwsbrief.