Jaarplan 2020


Het jaarplan 2020 van Wateropleidingen heeft als thema 'ontwikkelen naar méérwaarde'. Het is een ambitieus jaar voor Wateropleidingen waarin de klant centraal staat, gericht op het ontwikkelen van méérwaarde om voorbereid te zijn op de toekomst.

Jaarplan 2020_banner (1)

Bekijk het jaarplan hier

Terugblik op 2019
In 2019 vierden we ons zilveren jubileum. Al 25 jaar zorgen we dat de waterkennis op peil is. Voor professionals, door professionals en met ons breed aanbod, een aanbod met kennis, kunde en praktijktoepassing. Dit doen we samen met onze docenten en onze stakeholders. We zorgen voor een actueel, praktijkgericht en toepasbaar opleidingsaanbod. Voorzien van de nieuwste leervormen maken we het leren leuker, gemakkelijker en sneller beschikbaar.

In 2019 rondden we onze strategie 2017-2019 ‘Actueel vakmanschap’ af waarin professionalisering van vakmannen en vakvrouwen in de watersector centraal stond. De nadruk lag op de verbinding van de juiste kennis en kunde met de benodigde competenties bij zowel cursist en docent. Om dit vervolgens zichtbaar te maken, kreeg diplomering en certificering extra aandacht. Het borgen van de juiste kennis maakt dat de vakman en vakvrouw sneller kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering, agile werken, de komst van de Omgevingswet, innovaties en samenwerken in de regio. Met parate kennis & gevalideerde ervaring en een diploma op zak vergroot de professional zijn/haar waarde.

Vooruitblik naar 2020
In 2020 vervolgen we de acties rondom certificering. Naast de reguliere examens bij opleidingen zien we een toename van praktijkexamens bij inspectiecursussen van waterkeringen, riolering en drinkwater. Wateropleidingen richt een examenbureau in dat de kwaliteit van examens en het proces borgt en houdbaarheidsdata van diploma’s bewaakt. Om cursisten te begeleiden naar het examen bieden we extra oefenmogelijkheden. Het digitaal examineren breiden we uit zodat plaats onafhankelijk een examen kan worden afgenomen.

Ontwikkelen naar méérwaarde
De toekomst vraagt om flexibele, wendbare en digitaal gezonde professionals. Dit vraagt van Wateropleidingen een aansluitende dienstverlening. In 2020 investeren we in de samenwerking met de klant om nieuwe ontwikkelroutes te ontdekken en vorm te geven, te helpen bij maatwerkvragen en extra begeleiding te geven bij het leren en behalen van het diploma. We investeren in het pro actief ondersteunen bij individuele en regionale leer- en ontwikkelvragen van diverse organisaties. Door zichtbaar en in het land actief te zijn, zijn wij het opleidingsinstituut dat ieders waterkennis op peil brengt en houdt.

Om de verbinding met de sector te versterken en een brug te slaan naar onze nieuwe strategie 2020-2023 nodigen we de klant uit om mee te denken. In bijeenkomsten op inspirerende locaties verkennen we samen met onze stakeholders wat onze toekomstige rol wordt. Samen bouwen we met een netwerkomgeving aan de toekomst van onze water professionals.

Bekijk het jaarplan hier