Altijd goede vakmensen voor de groepen


Vorige week verzorgden we opnieuw de training Van vakspecialist naar docent. Dit doen we meer dan graag, want hierin trainen we nieuwe docenten die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen binnen de watersector. Zij krijgen handvatten bij de voorbereiding en uitvoering van lessen, inzicht in leerdoelen en leerstijlen en leren van elkaar hoe om te gaan met diversiteit binnen een groep. En dit werkt! Want docenten van Wateropleidingen scoren steeds hoger in de evaluaties van cursisten.

doc

Docenten van Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een sterke verbinding met de dagelijkse praktijk. Onze docenten zijn specialist in een vakgebied en werkzaam bij waterschappen, drinkwaterbedrijven, universiteiten, advies- & ingenieursbureaus, onderzoekinstituten of overheden. Hierdoor kunnen zij hun actuele kennis en brede ervaring delen, relevante theorie toelichten met praktijkvoorbeelden én spreken zij de taal van de praktijk. Een goede docent stimuleert de deelnemers, zorgt voor interactie, verplaatst zich in de deelnemers, bevordert een leercultuur in de groep, zorgt voor een sterke lesopbouw en is vooral bereid aan het werk te gaan met een groep. Dit doen onze docenten volgens de cursisten zeer goed. Over 2019 scoorden zij maar liefst een 4,29 (schaal van 1 - 5) gemiddeld.

Begeleiding van docenten

Wateropleidingen biedt didactische begeleiding om van vakspecialisten betere docenten te maken. Dit doen we met diverse activiteiten, die kunnen worden samengevat in 3 onderdelen:

  • Inspirerende trainingen en masterclasses om didactische vaardigheden te (blijven) ontwikkelen.
  • Persoonlijke begeleiding als feedback na de lessen, sparren over het maken van een sterk lesplan, verbeteren van presentaties en het leren toepassen van activerende werkvormen in de les.
  • Individuele begeleidingstrajecten voor docenten, waarin wij hen begeleiden op de door hen gewenste aandachtsgebieden.

Ook leren van vakmensen?

Iedere maand starten nieuwe opleidingen en cursussen bij Wateropleidingen, met stuk voor stuk vakmensen voor de klas. Dat garanderen we. Bekijk het overzicht hier.