Excursie naar Chemelot voor opleiding Advanced Assetmanagement


Onderdeel van de opleiding Advanced Assetmanagement (incompany bij Hoogheemraadschap Rijnland) is met alle cursisten op bedrijfsbezoek naar Chemelot in Sittard-Geleen te gaan. De reden van dit bezoek is het spiegelen van de theorie aan de praktijk. Met eigen ogen zien hoe assetmanagement binnen Chemelot wordt toegepast, én alle mogelijkheden voor cursisten om goede vragen te stellen.

excursie chemelot

Op 6 februari was het zover. Vroeg uit de veren voor alle cursisten. Ron van Empel (RHDHV) trapte af met een verhelderende toelichting op de manier waarop assetmanagement binnen Chemelot vorm krijgt. Harold Muller (RWS), verbonden als vaste docent aan deze opleiding, nam tijdens de middag de begeleiding van Ron over. We kijken terug op een leerzame dag. Tijdens de excursie zie je gesprekken en discussies op gang komen. Deze conversaties dragen bij aan het lerend vermogen van de cursisten. Door met elkaar in gesprek te gaan over de leerstof, leer je deze beter te begrijpen en toe te passen. Je leert de theorie niet alleen door verhalen of teksten te lezen, maar je moet ook zien hoe het er in de praktijk uit ziet. Het maakt abstracte lesstof toegankelijk voor de cursisten. Je vertaalt de theorie naar de praktijk.

Het nut van excursies
In meer dan 20 opleidingen maakt een interessante excursie of een leerzaam praktijkbezoek onderdeel uit van het programma. Dit doen we op de eerste plaats omdat we belang hechten aan de praktijkgerichtheid van onze opleidingen. Wanneer wij een deel van de opleiding op locatie aanbieden, benutten we de praktijk als plaats om te leren: Een echt activerende vorm van leren.

Praktijkbezoeken en excursies vergroten de motivatie bij cursisten. Ze ervaren het als een verrijking voor zichzelf en excursies scoren ook altijd erg hoog in de evaluaties van opleidingen. Op locatie krijgt de cursist een beter beeld hoe de theorie in de praktijk wordt toegepast. Dit zorgt voor een beter begrip van de lesstof. Deelnemers zien in de praktijk wat het effect is van maatregelen, wat een juiste toepassing kan doen, waarom iets werkt.

We zijn RHDHV dan ook dankbaar voor het mogelijk maken van deze excursie.

Nieuwe uitvoering in oktober 2020
Op 28 oktober start er een nieuwe uitvoering van de opleiding Advanced Assetmanagement. Deze opleiding van 10 dagen voorziet in de benodigde kennis en vaardigheden voor sterk assetmanagement. Je dagelijkse praktijk en ervaring met assetmanagement spiegel je aan de theorie en inzichten van experts en collega-cursisten. Na deze opleiding heb je voor je eigen werksituatie een zinvol verbeterplan gemaakt, gestoeld op theorie en ervaringen met assetmanagement.

Wil je meer weten over deze opleiding? Neem dan contact op met Els Vernooij.