Wateropleidingen gaat digitaal door


Wateropleidingen volgt de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het coronavirus. Dit betekent dat we sinds medio maart geen fysieke bijeenkomsten meer organiseren, en we rekenen erop dat dit in ieder geval tot 1 juni het geval blijft. We zijn daarom in maart begonnen om onze bijeenkomsten waar mogelijk digitaal aan te bieden. Zo kunnen deelnemers aan langlopende opleidingen bij Wateropleidingen hun opleiding gewoon afronden en het diploma behalen.

digitaleles

Lopende opleidingen gaan digitaal verder
Op 16 maart hadden wij 26 lange opleidingen in uitvoering. Zodra duidelijk was dat fysieke bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk waren, zijn wij onmiddellijk aan de slag gegaan met mogelijkheden om de opleidingen digitaal te vervolgen. Onderwijskundige, technische en organisatorische issues hebben wij digitaal opgelost en verbeteren wij gaandeweg.

Deze week hebben we de eerste lessen verzorgd voor de opleidingen Hogere Techniek Afvalwaterzuivering (HTAZ), Integraal Waterbeheer en Basisopleiding Drinkwaterdistributie. Deze lessen zijn inhoudelijk gelijk aan de oorspronkelijk fysieke les, maar de vorm verandert. Met name de interactie tussen docent en cursisten en tussen de cursisten onderling is anders. De docent geeft online les en de cursisten krijgen vragen en opdrachten om zelf met de lesstof aan de slag te gaan. De feedback op de opdrachten geeft de docent tijdens de online les. Ook de vragen van de deelnemers op de chat bespreekt de docent tijdens deze momenten. De digitale lessen, samen met de bestaande Digitale Wateropleidingen (DWO) nemen de rol van de fysieke bijeenkomsten helemaal over. De eerste ervaringen van docenten en cursisten zijn positief!

reactie dwo

We hebben de intentie om al onze lopende opleidingen digitaal af te ronden. Docenten worden getraind om gebruik te maken van de software. De lessen worden in overleg met hen aangepast naar digitale bijeenkomsten. Deelnemers aan de opleidingen zullen straks ook digitaal hun examen gaan maken.

Nog startende cursussen dit cursusjaar
Voor de zomer starten er verschillende cursussen. Een overzicht hiervan vind je onder het cursusaanbod in april, mei en juni.

Helaas kunnen we niet alle geplande cursussen door laten gaan. Bij sommige vormt een excursie of praktijkopdracht een onmisbaar onderdeel dat we niet digitaal kunnen aanbieden. Deze cursussen verplaatsen we naar het nieuwe cursusjaar dat start in september.

We zien uit naar ieders digitale komst!

Keep safe, stay healthy.

Agnes Maenhout
Directeur Wateropleidingen

agnes_maenhout