Digitale lessen interactief maken


De opleidingen van Wateropleidingen zijn gericht om deelnemers nieuwe actuele kennis en vaardigheden te leren die zij direct kunnen toepassen in de dagelijkse werkpraktijk. Voor een hoog leerrendement passen we blended learning toe, waarin we boeiende lesdagen combineren met e-learning en zelfstudie. Sinds we deze lesdagen (voorlopig) niet meer fysiek kunnen organiseren, valt hier een gat dat we hebben gevuld met digitale lessen. Om ook nu een hoog leerrendement te behalen is het belangrijk om deze digitale lessen interactief te maken, zodat deelnemers actief kunnen participeren, de theorie kunnen koppelen aan hun eigen praktijkervaring en de nieuwe kennis leren toepassen. Met docenten verzinnen we hier verschillende werkvormen voor. Hieronder delen we er enkele met je.

interactieve digitale les

Digitaal voorkennis activeren
Deelnemers in de les hebben niet allemaal dezelfde voorkennis. En deze voorkennis is erg belangrijk, want het vormt de kapstok waaraan nieuwe kennis aan toegevoegd wordt. Docenten maken hier gebruik van in hun lessen, bijvoorbeeld door deelnemers te vragen wat zij al van een bepaald onderwerp weten. Deze stap slaan wij niet over bij onze digitale lessen. Een voorbeeld hiervan is een docent die Kahoot inzet. Hierin stelt hij vragen over het te behandelen onderwerp, die de deelnemers op hun telefoon beantwoorden. De resultaten zijn direct zichtbaar in de digitale les en worden door de docent gebruikt om vragen te stellen, zijn presentatie aan te passen of onderwerpen extra toe te lichten.

Break-out rooms
Een lesdag van Wateropleidingen kan bestaan uit meerdere webinars (40 tot 60 minuten), waartussen deelnemers zelf aan de slag gaan met zelfstudie of opdrachten. Hierbij maken we veel gebruik van break-out rooms. We delen de groep op in kleinere groepen van 2 a 5 deelnemers om:

  • met elkaar te discussiëren of om elkaar te interviewen;
  • gezamenlijk aan een casus te werken;
  • of om samen een presentatie voor te bereiden over een onderwerp.

De docent blijft ondertussen beschikbaar voor vragen. En ook maakt de docent regelmatig een ronde tussen de verschillende break-out rooms om de voortgang te bewaken en te ondersteunen waar nodig.

Opdrachten maken in software
In een aantal van onze lessen leren de deelnemers werken met software, of oefenen ze met het maken van berekeningen in Excel. In een reguliere les maakt iedereen op een laptop de oefeningen en loopt de docent rond om deelnemers die het lastig vinden of die vastlopen te helpen. Op afstand is dit gelukkig ook mogelijk! We vragen de deelnemers om tijdens deze oefeningen allemaal hun scherm te delen. De docent kan dan digitaal bij iedereen langs lopen en via de chat of klassikaal vragen beantwoorden en helpen.

Iedere week ontdekken we met onze docenten weer nieuwe mogelijkheden om onze digitale lessen interactief te maken. We blijven hierin investeren, om  het leerrendement ook digitaal zo groot mogelijk te maken!