Blended learning via de Digitale WaterOpleidingen (DWO)


Zo’n duizend cursisten maken dit cursusjaar gebruik van de Digitale WaterOpleidingen (DWO). Op deze online leeromgeving vinden zij lesmateriaal, voorbereidingsopdrachten, oefententamens, praktische informatie over hun opleiding en communicatiemogelijkheden met docenten en mede-cursisten. Door de toenemende digitalisering van de lessen zien we dat de DWO een steeds belangrijker rol speelt in het leerproces. Met de DWO kan een cursist on-demand studeren en kennis delen, zodat er echt sprake is van een blended learning in combinatie met fysieke en digitale lessen.

dwo

Goed voorbereid naar de les of een tentamen
Wateropleidingen richt zich op praktijkgericht leren, met als doel om waterprofessionals nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk toe te laten passen. Onze lessen, fysiek of digitaal, spelen hier een zeer belangrijke rol in omdat hier de theorie aan de praktijk wordt gekoppeld. Docenten en cursisten delen hun kennis en ervaring met elkaar, en leren van elkaar. Om dit te versterken moedigen we cursisten aan om goed voorbereid naar de les te komen, door de theorie vooraf te bestuderen en eventuele voorbereidende opdrachten te maken. Hierin speelt de DWO een belangrijke rol. Alle benodigde informatie om goed voorbereid naar de les te komen staat hier.

Ook voor de voorbereiding van het tentamen maken cursisten gebruik van de DWO. Hier vinden zij alle lesstof om door te nemen. Hier kunnen zij een oefententamen maken om hun kennis te testen en te oefenen met de vraagstelling.

Digitalisering lesstof
De DWO wordt steeds completer. Met de toenemende digitalisering vinden cursisten alle lesstof op de DWO. Zij kunnen in eigen tijd de theorie bestuderen om vervolgens in de lessen vragen te stellen en ervaringen te delen. Waar mogelijk wordt de theorie digitaal aangeboden via:

  • videolessen (1 tot 2 uur) en kortere kennisclips (enkele minuten) waarin de docent de theorie doorloopt en koppelt aan de praktijk;
  • e-learningmodules waarin cursisten op interactieve wijze de theorie bestuderen;
  • opnames van de digitale lessen, zodat cursisten deze terug kunnen kijken.

Ook zien we dat de interactie op de DWO groeit. Docenten en cursisten stellen elkaar vragen op discussiefora en werken samen aan opdrachten.

Maatwerk
We passen de Digitale WaterOpleidingen ook toe bij maatwerk. De software kan ingericht worden naar de wensen en in de huisstijl van de opdrachtgever. Een mooi voorbeeld van projecten waar we de DWO inzetten is kennisborging. We digitaliseren de kennis van vertrekkende medewerkers, bijvoorbeeld door kennisclips, en stellen deze beschikbaar aan de organisatie. En ook bij leertrajecten binnen organisaties waarbij cursisten deels zelf de theorie bestuderen aan de hand van e-learning of videolessen. Of waarin zij samen aan de slag gaan met opdrachten.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van de Digitale WaterOpleidingen? Neem dan contact met ons op.