Bestuur Wateropleidingen bedankt Agnes


Begin september heeft Agnes Maenhout haar vertrek aangekondigd als directeur van Wateropleidingen. In de afgelopen jaren, bijna 25 jaar, heeft Agnes zich met hart en ziel ingezet voor het werk van ons opleidingsinstituut. Als bestuur, vertegenwoordigers van de watersector, hebben wij hier veel waardering voor.

agnes

Onder haar leiding heeft Wateropleidingen veel ontwikkelingen doorgemaakt. In het begin werden er via open inschrijving vooral vakgerichte opleidingen gegeven, passend bij specifieke functies in de watersector. In de laatste jaren vond er een flinke verschuiving plaats van open inschrijving naar in company opleidingen en maatwerk. Certificering speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Naast specifieke vakopleidingen zoals de basisopleidingen riolering of techniek afvalwaterzuivering en de basisopleiding drinkwaterproductie is er sprake van een steeds vernieuwend aanbod waarbij de gehele watersector en aanpalende sectoren worden bediend. Vanuit het concept van life long learning is er ook aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden van cursisten. Voor de organisatie levert dat iedere keer weer de uitdaging op om aan te sluiten bij de verwachtingen en behoefte van opdrachtgevers.

Het sterke team is onder leiding van Agnes zeer wendbaar gebleken en laat zien dat er  tijdig geanticipeerd wordt. Een mooi voorbeeld is hoe Wateropleidingen tijdens de Coronacrisis snel het opleidingsaanbod digitaliseerde onder moeilijke omstandigheden. Daarmee wordt goed aangesloten op de ontwikkelingen binnen de sector.

Als directeur is Agnes, onder andere, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. Zij heeft in de afgelopen jaren een sterke, vaak persoonlijke, relatie opgebouwd met de diverse opdrachtgevers. Het belang daarvan is ook bewezen in tijden dat zij door bezuinigingen minder aan opleidingen konden besteden. Dank zij Agnes heeft Wateropleidingen een stevige positie in de wereld van vakopleidingen verworven, zowel nationaal als internationaal. Dat laatste heeft tot resultaat gehad dat Wateropleidingen nu onder de vlag van World Water Academy actief is meerdere landen waaronder projecten in Zuid Afrika.

Wij hebben als bestuur veel waardering voor de manier waarop Agnes haar rol als directeur In de afgelopen jaren heeft vervuld en zijn haar dankbaar voor haar inzet.

We zullen in januari op gepaste wijze aandacht besteden aan haar afscheid.

Namens het bestuur van Wateropleidingen,

Jaap Kelderman, voorzitter

(vml. secretaris-directeur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)