In memoriam: Wilco Werumeus Buning


Onlangs hebben wij vernomen dat Ir. Wilco Werumeus Buning op 31 oktober op 69-jarige leeftijd is overleden. In zijn hele loopbaan heeft hij intensief een bijdrage geleverd aan de afvalwaterzuivering en het waterbeheer in Nederland. Vele jaren is hij actief geweest als toegewijd, betrokken en kritische docent.

Foto-Wilco-180-vk--2Wilco was vanaf 1984 als docent vanuit betrokken bij de opleidingen Techniek Afvalwaterzuivering en Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering. Eerst als gewaardeerd lid vanuit de NVA en later onder de vlag van Wateropleidingen.

In 2004 werkte Wilco mee aan een interview in onze nieuwsbrief wat hij de titel gaf: "Cursist heeft recht op goede docent". Wilco: "Ik vind lesgeven gewoon leuk. Maar ik zou niet de hele dag voor de klas willen staan. Bij de toegepaste opleidingen van Wateropleidingen is het erg nuttig dat de cursisten les krijgen van professionals met praktijkervaring. Vaak geven cursisten je alledaagse suggesties. Daar kun je als 'praktijkdocent' direct iets mee doen, je kent hun belevingswereld. En soms steek je er zelf ook wat van op. Over het geheel genomen kreeg ik een goede beoordeling. Wel moest ik er op letten niet te diep in te gaan op een onderwerp. Want soms werkt dat juist niet verhelderend voor cursisten. Dat vind ik wel eens lastig: het niveau van de cursisten in één groep loopt soms ver uiteen.”

Wij herinneren ons Wilco als een zeer betrokken en vriendelijk persoon. Als docent scoorde hij onveranderlijk hoog bij de cursisten. Wij verliezen een heel bijzonder mens en wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.