Gabriëlle Knufman en Gerhard van den Top van start bij Wateropleidingen

15 maart 2021

Vanaf vandaag starten Gabriëlle Knufman als directeur en Gerhard van den Top als voorzitter van het bestuur bij Wateropleidingen.

Gabrielle Gerhard

Gabriëlle Knufman is in januari door het bestuur benoemd als nieuwe directeur. Zij volgt Agnes Maenhout op die eerder dit jaar terugtrad na bijna 25 jaar. Gabriëlle is sinds 2015 als manager verantwoordelijk voor het Nautisch College, ROC Kop van Noord-Holland. Als projectleider onderwijsinnovatie stond zij aan de wieg van een ultramodern brug- en machinekamer simulatie centrum in Den Helder. Naast de uitvoering van een scala aan reguliere mbo opleidingen in de zeevaart, visserij, logistiek en VEVA Maritiem is Gabriëlle betrokken bij contractonderwijs en het ontwikkelen van maatwerktrajecten in opdracht van de maritieme sector.

“Vanwege elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen en de digitale transformatie zullen medewerkers in de watersector nooit uitgeleerd zijn. Functies veranderen, het werk verandert. Andere vaardigheden zijn nodig om hierop voorbereid te zijn. Onze opleidingen veranderen hierin mee. Wateropleidingen is de natuurlijke partner voor alle vakmensen, bedrijven en organisaties in de watersector. Het nieuwe leren bestaat uit een actieve, hybride leeromgeving waarin men naast kennis ook praktische vaardigheden opdoet en een netwerk opbouwt. Door proactief leren met nieuwe technieken, maatwerk en co-creatie geven wij inhoud aan een leven lang ontwikkelen. Inspirerende en toekomstbestendige opleidingen voor de gehele watersector. Daar staan we voor als Wateropleidingen”

Samen met Gabriëlle start ook Gerhard van den Top als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hij volgt Jaap Kelderman op, die na 4 jaar als lid en 1 jaar als voorzitter van het bestuur is teruggetreden. Gerhard is sinds 2014 dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

“De wereld van water verandert snel en stelt steeds nieuwe eisen aan de mensen die in onze sector werken. Daarom is het belangrijk dat de watersector aangesloten blijft op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, stedelijke ontwikkelingen en veranderingen in het klimaat. De kennis en kunde in de watersector moeten we op hoog peil houden door te blijven ontwikkelen.

Waterbeheer kent zoveel verschillende aspecten; van drinkwater tot afvalwaterzuivering en watersysteembeheer. Professionals opleiden in de watersector betekent niet alleen een professionele ontwikkeling maar ook een persoonlijke ontwikkeling. Gepassioneerde en goed opgeleide professionals maken het verschil in de watersector en vormen daardoor het ‘human capital' voor Nederland als waterland. Wateropleidingen heeft een breed aanbod opleidingen en stimuleert een leven lang leren. In welke tak van sport je ook werkzaam bent Wateropleidingen biedt verdieping en verrijking. Vakmanschap in de watersector naar een hoger peil brengen. Daar doen we het voor.”

Bestuur Wateropleidingen
Het bestuur van Wateropleidingen stelt het beleid, de begroting en de jaarrekening vast. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

  • Gerhard van den Top, voorzitter (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
  • Arthur Meuleman (Waterschap Brabantse Delta)
  • Joyce Nelissen (Waterleiding Maatschappij Limburg)
  • Henrike Branderhorst (TAUW Group B.V.)
  • Daphne de Koeijer (Gemeente Rotterdam)
  • Bas Tammes (Waterschap Noorderzijlvest)
  • Merle de Kreuk (TU Delft)