Nieuwe cursussen vergaande zuiveringstechnieken

17 mei 2021

Het nieuwe cursusjaar biedt Wateropleidingen nieuwe cursussen gericht op zuiveringstechnologieën die gebruik maken van fysisch-chemische processen. Veel van deze technieken kennen we uit de drinkwaterzuivering, maar worden steeds meer toegepast bij afvalwaterzuivering om microverontreinigingen te verwijderen of om waterhergebruik voor industriële toepassingen mogelijk te maken.

fysisch-chemisch2

Cursussen voor managers, technologen en operators
Voor iedere doelgroep bieden we een aparte cursus die afgestemd is op hun werkpraktijk. Alle cursussen zullen in het najaar van 2021 voor het eerst van start gaan:

- Voor managers: Verwijderen microverontreinigingen en hergebruik afvalwater (2 dagen)
- Voor technologen: Highlights fysisch-chemische zuiveringstechnieken (2 dagen)
- Voor operators: Bedrijfsvoering van actief kool- en ozoninstallaties (3 dagen)

Later dit jaar zal Wateropleidingen ook een opleidingstraject introduceren voor technologen, met meer verdieping in technieken, de implementatie en de bedrijfsvoering. Vanuit bovenstaande cursus kunnen technologen doorstromen naar dit traject. Meer informatie hierover volgt binnenkort.