Met vakgenoten aan de slag met assetmanagement

2 augustus 2021

Twaalf deelnemers zijn in maart gestart met de opleiding Advanced Assetmanagement. De aanpak van diverse assetmanagementvraagstukken in de watersector stond centraal, maar ook het kijken in de keuken van andere organisaties. Ter afsluiting van de opleiding presenteerden de deelnemers hun verbetervoorstellen voor hun eigen organisatie. Wij vroegen twee deelnemers, Menno Wieten (beleidsadviseur Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) en Guido Ritskes (Assetbeheerder Watersystemen bij Waterschap Rivierenland), naar wat zij geleerd hebben en hoe zij dit toepassen in hun werk.

AASM

Hoe heb jij de opleiding ervaren?
Guido: “Ik vond het een goed opgebouwde en vrij gedegen opleiding. Op hoofdlijnen bleek wel dat ik al vrij veel kennis van assetmanagement had, maar ik ben er dan ook al een aantal jaren mee bezig. Maar op een aantal punten is mijn kennis zeker aangescherpt, bijvoorbeeld op het onderwerp financiën. De basisprincipes worden ook goed uitgelegd door de docenten en er worden concreet bruikbare tools aangereikt zoals de AM-turbine en allerlei literatuur met concrete tips die ik nog niet kende. Het verloop van de opleiding en de inrichting van de digitale leeromgeving vond ik soms wel wat rommelig, mogelijk doordat het de eerste keer was dat de opleiding online werd gedaan."

Menno: “De opleiding startte voor mij bij de derde lesdag, door uitval van een collega kon ik invallen. Inspringen op een rijdende trein zeg maar, maar dat ging prima. De opleiding verlangt wel dat je de over de nodige (basis)kennis beschikt van assetmanagement. Bij mij sloot dat prima aan. De bijeenkomsten moesten door de omstandigheden online plaatsvinden, maar deze waren prima gefaciliteerd. Desalniettemin zijn fysieke bijeenkomsten beter geschikt voor de interactie met docenten en deelnemers. Heel fijn dat de docenten zelf praktijkdeskundig en zeer bekwaam zijn.”

Wat heb je geleerd en hoe pas je dit toe in je werk?
Menno: “Mijn doel was het reflecteren van wat wij bij het waterschap momenteel ontwikkelen, met de theorie van het assetmanagement. Bij het waterschap adviseer ik bij het structureren van het assetmanagement en de stappen om een onderhoudbeheersysteem zo optimaal mogelijk te kunnen gaan vullen, gebaseerd op duurzaam en integraal gebruik van data. We hebben daar een aantal stappen in gezet en met de opgedane kennis in de opleiding kan ik nuances en vervolgstappen in de ontwikkelingen beter benoemen en beargumenteren.”

Guido: “Ik grijp best vaak terug naar de powerpoints, mijn eigen aantekeningen of de literatuur. Op allerlei onderwerpen. Ook heb ik heel veel gehad aan de andere deelnemers, om te horen hoe zij implementatie van assetmanagement doen. Mede dankzij de opleiding hebben we nu vrij nauw contact met het buurwaterschap dat ook meedeed. We delen ervaringen over de implementatie van assetmanagement, want daar kunnen we beide veel van leren.“

Wat was het onderwerp van jouw pitch?
Guido: “Mijn opdracht ging over risicomanagement bij watersysteembeheer, en dan vooral als onderdeel van assetmanagement. Als waterschap beheersen we zeker al eeuwen lang risico’s maar nog niet altijd integraal (over alle ketens en onderwerpen binnen het waterschap). De huidige grote waterschapsorganisaties moeten anders met risico’s omgaan dan vroeger. Integraal bedrijfsbreed risicomanagement kan daar bij helpen. Ik heb informatie verzameld over hoe risico’s nu geïdentificeerd en beheerst worden en aanbevelingen gedaan hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Binnen het waterschap wordt momenteel gewerkt aan een traject om meer integraal risicomanagement te gaan implementeren. Ik lever daar ook een bijdrage aan en mijn onderzoeksrapport helpt daar zeker bij.”

Menno: “Het kiezen van een onderwerp voor het eindverslag vond ik lastig. Mijn dagelijks werk is erg breed en bij voorkeur mijn eindopdracht ook. Da’s niet handig voor de eindopdracht, want die moet beperkt blijven in omvang en de beschikbare tijd is beperkend. Mijn eindopdracht is beschouwend van aard, waarbij ik de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement bij het waterschap heb getoetst aan de theorie van het assetmanagement, zoals dat in de opleiding aan de orde kwam. Daaruit volgen aanbevelingen op het gebied van de volgtijdelijkheid van op te pakken ontwikkelingen en mogelijke gaps. Door het zo breed te beschouwen is er geen tijd geweest om op de punten dieper in te gaan. Ik had graag meer tijd gehad om daar meer op in te zoomen. Dat verwacht ik nu te gaan doen in mijn dagelijks werk, want de aanbevelingen zijn, zoals gezegd, vooral een hulp in mijn adviserende werk voor het waterschap.”