Op werkbezoek bij Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

6 oktober 2021

Om ons beter te laten informeren over de ontwikkelingen op de werkplek gaat Wateropleidingen dit cursusjaar op bezoek bij relaties in de watersector. Op 6 oktober ging een team van Wateropleidingen op werkbezoek bij Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waar we werden bijgepraat over het werk van peilbeheerders.

werkbezoek1

We werden ontvangen door Harry Berkouwer, peilbeheerder bij het hoogheemraadschap, op het Gemaal Abraham Kroes in Moordrecht. Hier kregen we uitleg over de werking van het gemaal en de nationale en regionale waterhuishouding. We bespraken de rol die peilbeheerders hierin spelen en  ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen hebben zijn weerslag op de kennis en vaardigheden die nodig zijn, voor nu en in de toekomst.

werkbezoek2 werkbezoek3

Na het bezoek aan het gemaal vertrokken we naar Gouderak per pont, waarop we geïnformeerd werden over de functie van de Hollandsche IJssel en de uitdagingen die spelen op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid. Het bezoek werd afgesloten bij zwembad De Baan waar een enorme peilschaal het leven onder zeeniveau zichtbaar maakt.

werkbezoek4

We kijken terug op een zeer interessante middag. Door op werkbezoek te gaan komen er nieuwe inzichten vrij die we kunnen vertalen naar ons cursusaanbod. We bedanken Harry en het hoogheemraadschap dan ook voor hun gastvrijheid.