Nieuwe cursussen in het vakgebied klimaatadaptatie

6 december 2021

Omgaan met weersextremen zoals droogte en piekbuien, een stijgende zeespiegel, bodemdaling en verzilting vraagt om een integrale en systeemgerichte aanpak. Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in het vakgebied Klimaatadaptatie. Vanuit diverse disciplines benaderen we de uitdagingen en zoeken daar de juiste maatregelen bij. Komend voorjaar starten er twee nieuwe titels in dit vakgebied.

klimaat

Naar een klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden
De cursus Naar een klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden richt zich op de effecten van klimaatverandering op hoger gelegen gebieden. Deze cursus biedt handvatten om met deze veranderingen om te gaan en demonstreert oplossingen waarmee je de gevolgen kunt beperken. Na afloop weet je hoe je water op hoge zandgronden moet vasthouden en de sponswerking van de bodem verbetert. Lees hier verder.

Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen
In de cursus Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen leer je het integraal watersysteem schematiseren en de uitkomsten uit het model te vertalen naar de praktijk. Zo kun je grote hoeveelheden neerslag en droogte in jouw gebied simuleren zodat je effectieve maatregelen kunt nemen. Lees hier verder.

Wateropleidingen heeft het vakgebied Klimaatadaptatie in 2018 opgezet. Naast deze twee nieuwe cursussen starten er dit voorjaar nog meer cursussen over het klimaat en adaptieve maatregelen. In de cursus Klimaatadaptatie in de stad maak je kennis met inspirerende voorbeelden van maatregelen in het stedelijk gebied. In de cursus Klimaatscenario’s: denken we klimaatproof? leer je wat klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. In juni start de Masterclass droogtestress waarin je 48 uur intensief aan de slag gaat met het thema droogte