Drie Jaar ‘Bridging The Water’ in Zuid-Afrika

15 december 2021

In 2019 ging het Orange Knowledge Programma 'Bridging the Water' van Nuffic van start. Onder de vlag van World Water Academy werken wij met onze partners samen aan het duurzaam versterken van kennis en vaardigheden van individuele water professionals, gericht op het bevorderen van capaciteitsopbouw en duurzame kennisuitwisseling in Zuid-Afrika.

okp

Bridging the Water
World Water Academy werkt in dit project nauw samen met de volgende Nederlandse partners: TU Delft, HS Rotterdam, CEW Leeuwarden en Waterschap Brabantse Delta. Aan de Zuid Afrikaanse kant zijn dit de University of Cape Town, Durban University of Technology, SALGA, City of Cape Town en eThekwini Municipality (Durban).

Het project draagt de naam ‘Bridging the water’ omdat het als doel heeft bruggen te slaan tussen theorie en praktijk, onderzoek en uitvoering en opleiden en werken in de watersector in Zuid-Afrika. Dit doen we door middel van ‘action learning’: praktijkgerichte trainingen en co-creatie in de vorm van Living Labs. In de afgelopen drie jaar hebben we mooie resultaten behaald!

livinglabs

Living Labs
Tot op heden zijn er 9 living labs uitgevoerd waaraan 136 studenten deelgenomen. Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studenten werken in deze living labs samen aan watergerelateerde vraagstukken vanuit de City of Cape Town of eThewkiniMunicipality. Deelnemers worden uitgedaagd om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen voor lokale vraagstukken. Diverse waterthema’s zoals plastic vervuiling in rivieren, hergebruik van water, het meten van waterkwaliteit en de toepassing van de Anammoxtechnologie bij het zuiveren van afvalwater zijn aan bod gekomen.

traintrainer

Training en het trainen van trainers
In samenwerking met de City of Cape Town en eThekwini Municipality zijn een flink aantal cursussen ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van afvalwaterzuivering en drinkwaterproductie. Zo'n 300 operators hebben in Durban en Kaapstad deelgenomen aan de 'Basics of Wastewater Treatment’ en ‘Basics of Drinking Water Production’ cursussen. Daarnaast was de gevorderde cursus ‘Nutrient Removal and Sludge Treatment' zeer populair. Al deze cursussen zijn geaccrediteerd volgens Zuid-Afrikaanse EWSeta standaarden en daarmee van grote meerwaarde voor de deelnemende cursisten en hun organisaties. Daarnaast we verzorgen we twee keer een digitale Masterclass Anammox. Bekijk deze video om een impressie te krijgen van de opleidingsdagen:

Onder het ‘train-the-trainer’ programma van World Water Academy zijn Zuid Afrikaanse water-experts getraind. Dit heeft geresulteerd in een grote groep enthousiaste lokale trainers die ook na afronding van het project de trainingen zullen blijven voortzetten. Dit zorgt voor duurzame kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw.

Disseminatie 
2021 stond grotendeels in het teken van disseminatie: verdere verspreiding en uitwisseling van opgedane kennis in Zuid-Afrika. In samenwerking met SALGA zijn verschillende andere gemeentes uit Zuid-Afrika aangesloten bij het project en zijn er onder meer ook trainingen verzorgd bij Johannesburg Water en Ekurhuleni Water Care Company (ERWAT).

Als World Water Academy zijn we trots op deze ontwikkelingen. Ondanks de beperkingen van de COVID-19 pandemie zijn er uitstekende resultaten behaald. Dit door de enthousiaste inzet van alle samenwerkingspartners. Er is een stevige basisgelegd waarop we samen verder kunnen bouwen. Plannen voor nieuwe living labs en verdere samenwerkingsmogelijkheden worden inmiddels verkend en de verwachting is dat we de eerste drie maanden van 2022 nog een groot aantal trainingen gaan verzorgen!