Strategie 2022 - 2025: Wateropleidingen legt de verbinding

11 januari 2022

Al meer dan 25 jaar is Wateropleidingen dé vakopleider voor de watersector. Samen met onze partners brengen we praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil. Met een uniek aanbod zorgen we ervoor dat de waterprofessional zich blijft ontwikkelen. We blijven proactief aangehaakt bij de ontwikkelingen in de sector en bewegen mee met de opleidingsvragen van onze stakeholders. Wateropleidingen legt de verbinding. Hoe we dit doen hebben we beschreven in deze Strategie 2022 - 2025.

site

Wateropleidingen legt de verbinding
Maatschappelijke opgaven van nu en de toekomst vragen om een verenigde watersector. Grote thema’s zoals de effecten van klimaatverandering moeten gezamenlijk worden aangepakt. Daarom is een omschakeling nodig naar systeemdenken: het denken vanuit een groter perspectief. Wateropleidingen levert hier een bijdrage aan door de focus te leggen op samenwerking en verbinden. We fungeren steeds meer als partner voor co-creatie, maatwerk en kennisborging. Dit doen we ook internationaal. Een veerkrachtige organisatie die flexibel en adaptief meebeweegt met de opleidingsbehoeften in de sector. En waar professionals elkaar ontmoeten om kennis te delen en hun netwerk uit te bouwen.