Doel

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit) verplicht werkgevers voorlichting en instructie te geven aan werknemers, die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbest bestaat. Deze cursus behandelt de risico's bij het werken met asbestcement buizen.

Je leert in hoeverre deze risico's zich tijdens de werkzaamheden kunnen voordoen en op welke wijze je ze kunt beheersen en minimaliseren. Je leert te werken volgens de voorwaarden in het Asbestverwijderingsbesluit.

Na afloop van deze cursus ben je in staat het milieu, de omgeving en jezelf tegen de gevaren van asbest te beschermen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • asbest, soorten en verschijningsvormen;
  • gezondheidsrisico's, arbobesluit;
  • Asbestverwijderingsbesluit;
  • arbeidshygiënische maatregelen bij het maken of repareren van aansluitingen of aftakkingen;
  • arbeidshygiënische maatregelen bij het demonteren en verwijderen van asbestcement buizen;
  • verpakken en afvoeren van afval;
  • reinigen van de werkplek en gebruikte apparatuur/gereedschap;
  • oefenen met persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • persoonlijke hygiëne.

Vorm

De theorie wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden. Je oefent met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast worden veelvuldig praktijksituaties met elkaar besproken en ervaringen uitgewisseld.

Bijzonderheden

Voor cursisten die de cursus al eerder hebben gevolgd, is een herhalingscursus van een halve dag mogelijk.

Deze cursus is afgestemd op het rode boekje "Veilig werken met asbestcementleidingen" en de arbocatalogus van de waterbedrijven.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Iedereen die in de dagelijkse praktijk in aanraking komt met asbesthoudende water-, gas- en rioolwaterleidingen

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

ac_dolf_moerkens_960x600

‘Mijn belangrijkste doel is dat je je bewust wordt van de risico’s’

Dolf Moerkens
Unie van Waterschappen