Cursus

Dijkmonitoring voor beoordelen en versterkenCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 16-05-2024 30-05-2024 1.070,00 Direct inschrijven

Doel

Dijkmonitoring is een goede manier om informatie over je kering te verzamelen. De gegevens die je verzamelt, kun je gebruiken in de beoordeling van je kering. Maar deze gegevens zijn ook bruikbaar voor het ontwerpen van een kering en het dagelijkse  beheer en onderhoud. Tijdens de cursus leer je hoe je metingen, monitoring en informatiesystemen in kunt zetten bij de beoordeling van je kering en de versterking. Recente praktijkervaringen bij een aantal waterschappen helpen je op weg bij de beoordelingsopgave en veiligheidstoets. Het gebruik van deze informatie leidt tot een meer betrouwbare beoordeling en tot een geoptimaliseerd versterkingsontwerp.

Na het volgen van de cursus weet je welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van meet- en monitoringsystemen, ken je de meest recente ervaringen bij collega waterschappen en weet je hoe je er in je eigen organisatie mee aan de slag kunt gaan. Je hebt voor je eigen situatie een meetplan opgesteld en bepaald welke technieken bruikbaar zijn. We nemen je mee in de informatievraag en projecteren dit op de hele levenscyclus van de dijk.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is er te behalen, welke problemen spelen er bij de beoordeling en het ontwerpen van keringen;
  • beschikbare meettechnieken en instrumenten;
  • het opzetten van een goed meetplan, gegevens inkopen en verwerken;
  • het interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen;
  • succesvolle voorbeelden van toepassing van meetcampagnes en monitoring bij de WBI beoordeling en veiligheidstoets.

Vorm

In de cursus licht de docent aan de hand van praktijkvoorbeelden de theorie toe. Daarnaast zet de docent casuïstiek in om de verschillende onderwerpen te illustreren. Je discussieert met de docent en mededeelnemers en gaat zelf aan de slag met de aangereikte mogelijkheden om te komen tot een eigen meetplanuitwerking voor je eigen dijk. Je onderzoekt op welke manier deze wijze van werken ingebed kan worden in je organisatie.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

beleidsmedewerkers, beoordelaars en ontwerpers bij keringbeheerders en markt; ILT

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur

Duur

2 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 16-05-2024 30-05-2024 1.070,00 Direct inschrijven

wouter_zomer

Wat is de waarde van dijkmonitoring voor jouw als dijkbeheerder of als adviseur?

Wouter Zomer
Expert Dijkmonitoring (BZ Ingenieurs & Managers)