Doel

Gassen, die tijdens het zuiveren van afvalwater ontstaan kunnen gevaar opleveren voor de medewerkers. Daarom moeten er in ruimten met een mogelijk gevaarlijke atmosfeer, zoals een slib(gisting)tank, gasmetingen worden verricht. Na meting en beoordeling mogen deze ruimten worden vrijgegeven voor werkzaamheden. Een goede uitvoering van die metingen is essentieel voor de veiligheid van de medewerkers.

In deze cursus krijg je inzicht in de randvoorwaarden voor het vrijgeven van een ruimte voor werkzaamheden. Je oefent het juiste gebruik van diverse gasmeetapparatuur. Na het volgen van deze cursus weet je wanneer je een ruimte mag vrijgeven. Ook weet je wat je moet doen als de ruimte nog niet vrijgegeven kan worden.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • oorzaken, kenmerken en risico's van een gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimten
  • grenswaarden voor zuurstof, explosieniveau en de giftige gassen CO en H2S, gebruik van basis gasmeetapparatuur
  • controle atmosfeer besloten ruimten op bekende giftige stoffen als CO, H2S en ammoniak met behulp van een elektrochemische sensor
  • registratie meetgegevens

Vorm

De theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk aangeboden. Je werkt aan praktijkoefeningen. Aan het eind van de lesdag maak je een korte theoretische toets.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke "waterschapsidentiteit".

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers van waterschappen die ruimten met een mogelijk gevaarlijke atmosfeer vrijgeven voor werkzaamheden

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

1 uur

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

harry_van_der_liende_beru

'De cursus is heel praktisch, we hebben verschillende meetopstellingen en gaan ook naar zuiveringsinstallaties toe.'

Harry van der Liende
Veiligheidskundige, Rescue3

"Even met de feiten op tafel, dat je weer scherp en alert bent."