Doel

Het vrijgeven van een ruimte voor het uitvoeren van werkzaamheden waarin gas, een explosief mengsel of giftige stoffen kan voorkomen is een verantwoordelijke taak. Ook het toezichthouden op de vrijgave betekent een verantwoordelijkheid. Om voor deze taak goed toegerust te zijn wordt gebruik gemaakt van verschillende metingen. Een juist gebruik van de apparatuur is daarvoor essentieel.

Je krijgt inzicht in de randvoorwaarden voor het vrijgeven van en toezicht houden op een ruimte vóór en tijdens werkzaamheden. Je oefent in het juist gebruiken en interpreteren van diverse meetapparatuur. Na het volgen van deze cursus weet je wat je moet doen als de ruimte nog niet vrijgegeven kan worden voor werkzaamheden.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • oorzaken, kenmerken en risico’s van een gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimten
  • grenswaarden
  • lezen en interpreteren chemiekaarten
  • methoden en gebruik van verschillende gasmeetapparatuur
  • meten en controle besloten ruimten met elektrochemische sensor, gasmeetbuisjes en PID-meter
  • interpretatie en registratie meetgegevens
  • introductie op gebruik van inerte gassen

Vorm

De theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit het waterschapswerk aangeboden. Een gedeelte van de training oefen je met speciale praktijkopstellingen. Aan het eind van de tweede lesdag maak je een toets.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van de Arbocatalogus sector Waterschappen en kent een duidelijke “waterschapsidentiteit”. Het verkrijgen van een gecertificeerde meetbevoegdheid is tegen meerprijs mogelijk door deelname aan een examen via de Stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV)

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers van waterschappen die ruimten met een mogelijk gevaarlijke atmosfeer vrijgeven en/of toezichthouders hierop

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

1 uur per bijeenkomst

Duur

2 bijeenkomsten

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

harry_van_der_liende_beru

'Je leest een waarde af en denkt dat je niets hoeft te doen, maar dan kan er toch meer aan de hand zijn.’

Harry van der Liende
Veiligheidskundige, Rescue3

"Het geheel is interessant en leerzaam"