Doel

Na de visuele inspectie van een waterkering volgen de deelprocessen diagnose, prognose en operationalisering. Deze processen staan beschreven in het inspectieplan van de waterschappen. In deze cursus krijg je inzicht in deze deelprocessen. Welke maatregelen kun je nemen bij een bepaald schadebeeld? Hoe houd je in de gaten hoe een schade zich ontwikkelt? Wanneer moet een schade hersteld worden? Hierbij koppelen we de schadebeelden aan de verschillende faal- en bezwijkmechanismen. Aan het einde van de cursus kun je bij een groot deel van de schadebeelden uitleggen welke diagnose en prognose erbij hoort en wat de herstelmaatregelen zijn. Daarnaast kun je uitleggen welke schadebeelden extra aandacht behoeven.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Digigids, zorgplicht en inspectieplan
  • Schadebeelden diagnosticeren en prognosticeren
  • Schadebeelden in relatie tot faal- en bezwijkmechanismen
  • Bepalen van (beheer)maatregelen bij veel voorkomende schadebeelden

Vorm

De docenten behandelen de theorie aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden. In de middagen ga je op de dijk op zoek naar schadebeelden. De ene dag op een regionale waterkering en op de andere dag een primaire waterkering.  De gevonden schadebeelden worden uitgebreid besproken. Op de tweede dag breng je een eigen schadebeeld in, die in de les behandeld wordt.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers, inspecteurs, vakspecialisten en beheerders van keringen

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur

Duur

2 bijeenkomsten

Coordinator