Doel

Bij het werken op of langs wegen is het voor zowel de uitvoerder als voor de overige weggebruikers van belang dat dit op een veilige manier gebeurt. Ook moet het verkeer zo goed mogelijk kunnen doorstromen. Het CROW heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, genoemd in publicatie 96b: “Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom”.

Deze cursus behandelt de maatregelen die in deze publicatie beschreven worden. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan kortdurende werkzaamheden rondom de weg, zoals bij waterschappen vaak voorkomt. Je leert welke maatregelen je moet nemen bij werkzaamheden op, aan of langs de weg.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • maatregelen ter plaatse
  • veilig werken conform de richtlijnen (systematiek en achtergronden CROW Publicatie 96b)
  • doel en functie van afzetmaterialen
  • veilig werken bij kortdurende werkzaamheden
  • verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokkenen

Vorm

Je start met het doorlopen van de e-learning Veilig werken langs de weg onder begeleiding van een docent. Daarna vindt verdieping van de lesstof plaats door casussen, praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Bijzonderheden

Deze cursus is op verzoek van en in nauwe samenwerking met de waterschappen ontwikkeld en richt zich specifiek op de situaties en werkzaamheden die bij waterschappen voorkomen

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

medewerkers van waterschappen, uitvoerders en toezichthouders die langs de openbare wegen werken

Instapniveau

vmbo/mbo

Variant

Dag cursus

Duur

1 bijeenkomst

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze cursus incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

"Veel praktische voorbeelden welke betrekking hebben op het werkgebied."