Doel

Zuiveren van afvalwater is een van de belangrijkste taken van de waterschappen. Binnen het waterschap hebben veel collega’s er zijdelings mee te maken in de rol van het ontwikkelen van duurzaam beleid, financiën, juridische zaken, samenwerken in de keten met andere overheden of leveranciers. Dit zijn niet vanzelfsprekend allemaal zuiveringsspecialisten maar ze moeten wel de taal spreken. Meer inzicht in zuiveringsprocessen zorgt ervoor dat medewerkers intern beter kunnen samenwerken in projecten, hetzelfde vakjargon gebruiken en een goede gesprekspartner zijn.

Deze cursus geeft je basiskennis van zuiveringsprocessen van de zuiveringen binnen het waterschap. Je doorloopt het hele zuiveringsproces op hoofdlijnen. En je krijgt inzicht hoe de processen van een zuiveringen worden gestuurd en beheerst. Na het volgen van deze cursus beschik je over brede basiskennis van zuiveringssystemen, processen en installaties.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • De zuiveringstaak van het waterschap: zorgplicht, afnameverplichting, voldoen aan lozings- en milieueisen, duurzaamheid en doelmatigheid.
  • Riolering en afvalwatertransport.
  • De zuiveringsprocessen op hoofdlijnen: voorbehandeling, biologische zuivering, fosfor- en stikstofverwijdering, nabehandeling, slibverwerking.
  • Procesbeheersing (monitoring, besturing, optimalisatie).
  • Innovaties en ontwikkelingen.

Vorm

In de lessen staat kennisoverdracht centraal, waarbij we interactief aansluiten bij de ervaring en rollen van de deelnemers. Voorbeelden worden afgestemd op jouw waterschap. Inbreng van eigen cases is een vereiste. Ter afsluiting ga je op excursie naar een zuiveringsinstallatie.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Het programma en de excursie wordt toegespitst op praktijkvoorbeelden. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Managers, project- en beleidsmedewerkers, IPM-teams

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

6 dagdelen

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.

Verslag incompany bij Rijnland

Deze cursus hebben we meermaals verzorgd voor de project- en beleidsmedewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

jack_jonk_960x600

De cursus draagt bij aan een effectievere samenwerking in de waterketen, zowel intern als extern.

Jack Jonk
Advies Water

“Zeer interessante training die goed aansluit bij de behoefte van het waterschap. Actueel en praktijkgericht! Enthousiaste trainer die de lesdagen goed voorbereid en de tijd neemt om vragen te beantwoorden!”