Zuiveringscursussen op maat

10 mei 2022

In de zuiveringsopleidingen (TAZ, UTAZ, HTAZ en N&P) ontmoeten professionals van meerdere waterschappen elkaar. Ze delen onderling kennis en ervaring vanuit hun waterschap, wat leidt tot interessante discussies en nieuwe inzichten. Naast medewerkers te laten deelnemen aan de ‘open’ opleidingen, zien we dat waterschappen ervoor kiezen om een cursus incompany te organiseren. Voordeel hierbij is dat de inhoud wordt toegespitst op de werkpraktijk en installaties van het waterschap. Het cursusaanbod van Wateropleidingen bevat een aantal cursussen die zich hier uitstekend voor lenen. Deze delen we graag met je in dit artikel.

zuivering

Meer grip op slib
In deze cursus krijgen deelnemers meer kennis van uiteenlopende onderwerpen als slibspuien, slibindikking, slibgisting, biogasverbruik, deelstroombehandelingen en slibontwatering. Ze gaan aan de slag met verbetervoorstellen voor de zuiveringen van het waterschap en voeren praktijktests uit gericht op optimalisatie van PE-verbruik. Deze cursus is met name geschikt voor beheerdersteams die binnen hun waterschap met een complexe gecentraliseerde slibketen werken. De afgelopen tijd hebben we deze cursus verzorgd bij Waterschap Rivierenland met groot succes. De cursus werd drie keer georganiseerd met een gemiddelde waardering van 4,4 (schaal 1 op 5).

Meer inzicht in zuiveringsprocessen
Deze cursus behandelt het zuiveringsproces van het waterschap op hoofdlijnen. Door collega’s vanuit meerdere rollen en afdelingen te laten aansluiten, wordt de lesstof vanuit verschillende disciplines bekeken. Deze kennisdeling leidt tot meer onderling begrip en betere samenwerking binnen de organisatie. En tot interessante discussies om de bedrijfsvoering te verbeteren. Deze cursus is met name geschikt voor iedereen binnen een waterschap die in zijn werk zijdelings met zuiveringsprocessen te maken heeft. Bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, juristen, bestuurders of leden van projectteams. De cursus wordt positief ontvangen met een gemiddelde beoordeling van 4,2 (schaal 1 op 5) bij Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Delfland.

De energiefabriek
Een waterzuivering die energieneutraal is of zelfs energie opwekt door middel van slibgisting. Bij veel zuiveringsinstallaties liggen er nog tal van mogelijkheden voor energiebesparing en energieopwekking. In deze cursus worden de verschillende opties uiteengezet en gaan de deelnemers zelf aan de slag met maatregelen voor de zuiveringsinstallaties van het waterschap. Door middel van excursies wordt de praktijk opgezocht. Met name geschikt voor operators of beheerders die op één of meerdere zuiveringen met slibgisting werken. Eerder verzorgde we deze cursus bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met een beoordeling van 4,5 (schaal 1 op 5).

Bedrijfsvoering actief kool- en ozoninstallaties
Voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater volstaan de conventionele zuiveringstechnieken niet. Na een serie pilotprojecten bij verschillende waterschappen worden de technieken die hierbij een rol spelen steeds vaker ook op full-scale toegepast. Voor veel operators en beheerders zijn deze technieken nieuw, omdat ze in conventionele rwzi’s en awzi’s niet gebruikt worden. Deze nieuwe cursus is met name geschikt voor teams van beheerders die met een full-scale installatie gaan werken. De inhoud van de cursus kan worden toegespitst op de eigen praktijk.