Op werkbezoek bij Waterschap Rivierenland

3 juni 2022

Om ons beter te laten informeren over de ontwikkelingen op de werkplek gaat Wateropleidingen regelmatig op werkbezoek bij relaties in de watersector. Op 31 mei waren we welkom bij Waterschap Rivierenland om te zien hoe zij dijken beheren, onderhouden en versterken. We bezochten het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok aan de Waaldijk, waar we ontvangen werden door Jaap Bronsveld en Wim Cornelisse (Waterschap Rivierenland) en Paul Rooswinkel (GMB).

werkbezoek2

Dijkversterkingsproject Wolferen Sprok
Voor het Waterschap Rivierenland ligt er een opgave om tot 2050 bijna 400 kilometer dijk te versterken als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het dijkversterkingsproject Wolferen Sprok loopt van 2016 tot 2026 en wordt gerealiseerd door aannemerscombinatie De Betuwse Waard (Ploegam, GMB en Dura Vermeer). Wij bezochten Cluster C waar we konden zien hoe hier de dijk wordt versterkt. De dijk wordt hier versterkt door het plaatsen van damwanden tegen onder andere piping. En hoger gemaakt tegen overloop. Op de dijk kregen we uitleg over waarom dijken worden versterkt en hoe dit wordt gerealiseerd. Zo kregen we een beter beeld van de omvang van het project, de verschillende belanghebbende die hierin samenwerken en de (technische) keuzes die gemaakt worden. Hierbij werd ook de koppeling gemaakt naar de opleiding Dijktechniek voor de benodigde kennis en inzichten bij dijkversterkingsprojecten.

Foto: www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Foto: www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Beheer en onderhoud
Voor het tweede deel van het werkbezoek stond centraal hoe Waterschap Rivierenland dijken beheert en onderhoudt. Helaas kon dit vanwege het naderende onweer niet plaatsvinden op de dijk, maar dankzij de gastvrijheid en flexibiliteit van de docenten werd er snel een alternatief bedacht. In de bouwkeet in Oosterhout kregen we een presentatie over hoe het waterschap door slim beheer de biodiversiteit op dijken verhoogt, met een verwijzing naar de cursus Biodiversiteit op keringen. Afsluitend kregen we een korte toelichting over hoe het waterschap omgaat met het inspecteren van dijken (met de vertaling naar Visuele inspectie van waterkeringen en Senior Dijkwacht) en hoe het omgaat met faalmechanismes als piping.

werkbezoek3

We kijken terug op een zeer interessant werkbezoek! Binnen Wateropleidingen is de ene collega meer betrokken bij het thema waterveiligheid dan de ander. In dit bezoek kregen we een breder beeld van hoe dijken beheerd en versterkt worden en hoe onze opleidingen bijdragen om in de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. We bedanken Waterschap Rivierenland en GMB dan ook voor hun gastvrijheid.