Samen aquatische ecosystemen verbeteren

2 augustus 2022

Het afgelopen cursusjaar verzorgden we weer een uitvoering van de opleiding Aquatische Ecologie. Deze opleiding leert deelnemers aquatische ecosystemen te analyseren, te beoordelen en succesvolle maatregelen voor verbetering te formuleren. In oktober 2021 gingen we aan de slag met een divers gezelschap deelnemers werkzaam bij een waterschap, provincie of adviesbureau. Eén van de deelnemers, Kim van de Graaf, werkt als Aquatisch Hovenier bij het Vredespaleis in Den Haag en deelt zijn ervaringen over deze opleiding.

vredesvijver

Waarom heb je je ingeschreven voor de opleiding?
“Vanuit mijn eigen interesse wilde ik graag doorstuderen. Vroeger wilde ik graag marinebioloog worden. Bij de opleiding Aquatische ecologie zag ik veel uitdagingen terugkomen waar we als maatschappij voor staan. Door mezelf verder te scholen in dit vakgebied kan ik nu een rol spelen in de watertransitie; waterbeheer met het nieuwe klimaat. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, want nu kan ik nieuwe kennis toepassen op mijn werk. Ook zijn er nieuwe opdrachten op mijn pad gekomen. Mijn omgeving hoorde dat ik deze opleiding gedaan heb en mensen vragen me nu om advies over de waterkwaliteitsproblemen waar zij mee kampen.”

Wat heb je geleerd en neem je mee naar je werk?
”Ik neem alles mee, maar gebruik nu vooral mijn nieuwe kennis over waterplanten en visstand in verhouding tot de waterkwaliteit. Ook kan ik een waterbalans opstellen en de verblijftijd van water in een gebied berekenen. Dit komt goed van pas. Het monitoren van waterkwaliteit deed ik al, maar nu kan ik mogelijke maatregelen opstellen om de waterkwaliteit te verbeteren. ”

Welk onderwerp heb je gekozen voor je eindopdracht?
”Ik heb met twee medecursisten een opdracht gedaan rond de Vredesvijver bij het Vredespaleis. Het doel was het troebele water in de vredesvijver weer helder krijgen. Hiervoor hebben we eerst een aantal hypotheses opgesteld waarom het water troebel was. Deze hypotheses, waaronder de verblijftijd, plantensoorten en aanwezigheid van bepaalde diersoorten, hebben we verder onderzocht. Hieruit bleek dat door de verblijftijd aan te passen, we mogelijk al een verbetering zien. Ondertussen is ons project verder uitgewerkt naar een meerjarig onderhoudsproject waar ik zelf nog aan werk. ”

Wat was het interessantste dat je geleerd hebt?
”Alles had een meerwaarde, maar vooral de combinatie zien tussen de modules Opbouw en analyse watersysteem en Beoordeling watersysteem en maatregelen was erg leerzaam. Eerst krijg je inzicht in het opstellen van waterbalansen en leer je deze te analyseren. Daarna komt waterkwaliteit, waarin je veel leert over de regels rond biodiversiteit, maar ook steeds weer de koppeling maakt naar de waterbalansen en data waar je in de eerste periode zo druk mee bezig bent geweest. Eigenlijk zie je dan pas hoe belangrijk het begrijpen van de waterdata is. ”