Leren met je voeten in de klei

4 oktober 2022

Excursies vormen een belangrijk onderdeel in veel van onze opleidingen. Het bezoeken van een waterzuiveringsinstallatie, watergangen, drinkwaterpompstation of een waterkering vergroot de praktijkgerichtheid van onze opleidingen en brengt de theorie tot leven. Naast deze inhoudelijke meerwaarde, zien we dat excursies ook een belangrijke bijvangst leveren voor de groepsdynamiek. Tijdens een excursie leert men elkaar beter kennen, werkt actief samen, worden ervaringen uitgewisseld en discussieert men met elkaar. Dit zorgt voor een betere sfeer in de groep, waar deelnemers de rest van de opleiding profijt van hebben. Zeker als de opleiding ook nog met een groepsopdracht wordt afgesloten.

20220914_103540

Excursie Integraal waterbeheer
Op 14 september was het de beurt aan de deelnemers van de opleiding Integraal waterbeheer om op excursie te gaan. Doel van de excursie was om deelnemers kennis te laten maken met de waterkwantiteit- en kwaliteitsaspecten in het veld, met daarbij uitleg over geologische en hydrologische ontwikkelingen van de omgeving. Opdrachten tijdens deze dag waren het bemonsteren van macrofauna en vegetatie, het doormeten van een stuw en het meten van de EVG van grond- en oppervlaktewater.

20220914_120257 20220914_120844 20220914_144104

De excursie van Integraal waterbeheer vindt altijd plaats op de tweede lesdag. De groep is dan nog aan elkaar aan het wennen. Het is dan mooi om te zien hoe deelnemers de gelegenheid tijdens de excursie aangrijpen om elkaar beter te leren kennen, door in steeds wisselende duo’s in de bus zitten en nader met elkaar kennis te maken. Ook helpen ze elkaar bij de uitvoer van opdrachten, zoals bij het uitrekenen van een formule op een grafische rekenmachine. De ander blijkt een specialist in hoofdrekenen en rekent het  zijn groepsgenoten voor. Een opdracht om de flora en fauna in een watergang te onderzoeken, laat weer andere kwaliteiten zien. Binnen no-time zijn taken verdeeld: in het waadpak om te scheppen of het analyseren van de vondst. Zo zoekt iedereen de taak die het hem/haar het beste past. Het enthousiasme van de één helpt de ander om uit zijn/haar comfortzone te stappen. Het werken met de grondboor is een viezere klus en ook daarbij verloopt de samenwerking op een natuurlijke wijze. Niet steeds dezelfde trekken de kar, maar er is oog voor wat de ander doet en men past het eigen gedrag erop aan. Dat komt wel goed met deze groep!

21e-eeuwse vaardigheden
In onze opleidingen wordt, net zoals in de werkpraktijk, steeds meer van de soft skills van deelnemers gevraagd zoals samenwerken, argumenteren, presenteren en oplossingen bedenken. Daarom zorgen we er met actieve leervormen voor dat de deelnemers op een ongedwongen en natuurlijke wijze hiermee aan de slag gaan. Met een excursie snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds wordt de theorie in de praktijk gebracht en anderzijds wordt er ongemerkt aan 21e-eeuwse vaardigheden gewerkt middels individuele en groepsopdrachten. Elkaar helpen, oog hebben voor wat de ander doet, elkaar enthousiast maken, naar elkaar luisteren, uit jezelf een taak oppakken.

Het lijkt niet veel, maar dit zijn toch echt de vaardigheden die het verschil maken. Daarom sluiten we steeds meer opleidingen af met groepsopdrachten in plaats van individuele toetsing. Ook zijn we bezig met alumnidagen waar men kan netwerken en kennis kan blijven delen. Omdat we geloven dat opleiden meer is dan alleen kennis overdragen, maar ook jezelf ontwikkelen.