Cursus Veldkennis Watersysteem voor de Brabant Aquademie

4 november 2022

In september organiseerden we de cursus Veldkennis Watersysteem voor de Brabant Aquademie. In deze cursus kregen 14 deelnemers van de Brabantse waterschappen (Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel) kregen een beeld van aquatische ecosystemen en inzicht in het bepalen van de waterkwaliteit aan de hand van zelf opgehaalde biologische gegevens.

vkw_aquad

De cursus was op maat gemaakt op basis van de wensen vanuit de waterschappen. In de eerste dag kregen de deelnemers een inleiding in het aquatisch ecosysteem, waterplanten, fytoplankton, macrofauna en vissen. Hierna volgde twee velddagen waarin stromende wateren en stilstaande  wateren bezocht en onderzocht werden. De laatste lesdag richtte zich op het beoordelen van de watersystemen aan de hand van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op basis van de tijdens de velddagen verzamelde gegevens.

PHOTO-2022-09-27-08-51-28   PHOTO-2022-09-27-08-51-29

Samira Bourass van de Brabant Aquademie legt uit waarom ze deze cursus hebben georganiseerd:
“Er zijn de laatste paar jaar veel nieuwe collega’s gestart bij de Brabantse waterschappen. Niet alleen bij de afdelingen/processen beheer, maar bijvoorbeeld ook bij planvorming. Deze cursus, op maat, leek ons zowel voor onze nieuwe collega’s als voor collega’s die al wat langer werkzaam zijn en geïnteresseerd zijn in veldkennis van het watersysteem een hele mooie basis. We hebben als Brabant Aquademie een poll uitgezet via ons intranet en daaruit is gebleken dat er voldoende animo voor deze cursus was om deze incompany te kunnen organiseren. Middels intake formulieren hebben we input voor het programma opgehaald bij de potentiële deelnemers. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering hebben we, naast de expertise van Wateropleidingen, ook eigen collega’s in kunnen zetten met als resultaat een hele mooie coproductie.”

In de evaluatie deelde de deelnemers hun ervaring:

“Leuke en interessante cursus. Begonnen met een theoretische dag die erg interessant was. Opgevolgd door twee dagen in het veld. Erg interessant om in het veld het geleerde te zien. Veel geleerd en gezien in het veld.”

“Je gaat echt naar buiten toe om de planten en dieren te bekijken die er staan, om er vervolgens een score mee te berekenen met betrekking tot de kwaliteit van het water. Het is echt een hands-on cursus.”