Praktijkgerichte kennis over klimaatadaptatie

7 december 2022

Komend voorjaar verzorgt Wateropleidingen diverse cursussen in het vakgebied Klimaatadaptatie, waarin we praktijkgerichte kennis over het klimaat en mogelijke adaptieve maatregelen delen. Kennis van het weer, klimaat en klimaatverandering is nodig om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting van stedelijke omgevingen en een klimaatrobuust watersysteem. Vanuit diverse disciplines benaderen we de uitdagingen en zoeken daar de juiste maatregelen bij.

klimaat

Cursusaanbod
Het vakgebied Klimaatadaptatie bestaat uit inspirerende cursussen op het gebied van klimaat, ruimtelijke inrichting, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Allen met een integrale kijk op het watersysteem en aandacht voor de juiste diagnose en bijbehorende maatregelen.

In de cursus Klimaatscenario’s: denken we klimaatproof (start 6 april 2023, 2 bijeenkomsten) leer je wat het klimaat is en hoe klimaatscenario’s je kunnen helpen bij het vinden van oplossingen voor droogte, hitte en wateroverlast. Op basis van klimaatscenario’s analyseer je hoe klimaatproof voorgestelde gebiedsmaatregelen zijn. Als je weet wat klimaatverandering voor jouw gebied betekent en welke maatregelen je kunt nemen, dan is het ‘doen’ de volgende stap. Juist in deze stap over- of onderschat je makkelijk het effect van maatregelen, zowel wat betreft effectiviteit als kosten. In de cursus Rekenen aan klimaatadaptieve maatregelen (start 15 maart 2023, 4 bijeenkomsten) krijg je inzicht in het effect van maatregelen, oefen je met handmatige berekeningen en leer je hoe je resultaten van modellen moet interpreteren in de praktijk.

Ben je op zoek naar inspiratie voor klimaatadaptieve maatregelen? In de cursus Klimaatadaptatie in de stad (start 10 mei 2023, 4 bijeenkomsten) ga je aan de slag met het ontwerp, beheer en monitoring van maatregelen in stedelijke omgevingen en bezoek je creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Als je meer wilt weten over hoe je nadelige effecten als gevolg van droogte kunt voorkomen, dan is de Masterclass Droogtestress (8 en 9 juni 2023) misschien iets voor jou. In deze tweedaagse masterclass ga je intensief aan de slag met vraagstukken en mogelijke oplossingen die kunnen ontstaan als gevolg van de droogte. In de cursus Klimaatrobuust watersysteem op de hoge zandgronden (start 11 mei 2023, 3 bijeenkomsten) staan klimaatadaptieve maatregelen in deze gebieden centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en nature based solutions leer je hoe je water beter kunt vasthouden en de sponswerking van de bodem verbetert.

Maatwerk
De afgelopen jaren hebben we ook diverse cursussen op maat gemaakt rond het thema klimaatadaptatie. Deze hebben we verzorgd bij waterschappen, gemeentes, provincies en adviesbureaus. Regionaal werd hierbij ook regelmatig de samenwerking gezocht tussen verschillende organisaties, wat bijdraagt aan een integrale en systeemgerichte aanpak. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden hiervan? Neem dan contact met ons op.