“Drieduizend KIAD-gecertificeerde monteurs drinkwaterleidingen nodig in 2025”


Drinkwaterbedrijven willen bacteriologische besmettingen in het distributienet zoveel mogelijk voorkomen. De monteurs besteden daarom veel aandacht aan hygiënisch werken. Sinds 2018 kunnen ze zich door Wateropleidingen laten certificeren voor een KIAD-certificaat van de Stichting Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Vanaf 2025 moeten alle monteurs die ingrepen aan het distributienet doen hierover beschikken, schrijft de nieuwe versie van de Hygiënecode Drinkwater voor. “We hebben 3000 gecertificeerde monteurs nodig”, stellen twee bestuursleden van de stichting.

Kiad-hurkmans

Foto: Hurkmans B.V., Artikel door Waterforum

De drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland zijn vijf jaar geleden gestart om monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen te laten certificeren. Doel is om de veiligheid, hygiëne en kwaliteit bij de aanleg en reparatie van drinkwaterleidingen op landelijk niveau te borgen. Daarvoor hanteerden drinkwaterbedrijven eigen eisen en voorschriften. Ook ontbrak het aan een persoonscertificering. Wateropleidingen verzorgt namens de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland het certificeringsproces.

Sinds de start in 2018 zijn er bijna 1000 monteurs gecertificeerd. Eén keer in de vier jaar krijgen ze niet alleen theoretische vragen voorgelegd, maar leggen ze ook een praktijkexamen af. Hierbij worden vooral de vaardigheden van de monteurs om het werk zo hygiënisch mogelijk te verrichten getoetst. Vanaf 2025 moeten alle monteurs over een KIAD-certificering beschikken, schrijft de nieuwe versie van de Hygiënecode Drinkwater voor. De drinkwaterbedrijven hebben er 1000 nodig en de aannemers 2000, schat de stichting in.

Uniforme eisen en vaardigheden
Een van de belangrijkste wapenfeiten van de Stichting KIAD sinds de oprichting in 2018 is dat drinkwaterbedrijven en aannemers nu uniforme eisen stellen aan kennis en vaardigheden van monteurs, stelt Eric van Can van Dunea als één van de vertegenwoordigers van de drinkwaterbedrijven in de stichting. Dat is ook in het voordeel van de aannemers die voor meerdere drinkwaterbedrijven werken. Ook bij drinkwaterbedrijven is de kennis om exact de juiste eisen te stellen aan de vaardigheden van monteurs schaars. “Daarom bundelen we de schaarse kennis en zorgen we voor continuïteit”, aldus Can. ‘Zo hoeft niet ieder drinkwaterbedrijf dat zelf te bedenken en uit te werken’

Edwin Baeten van het aannemersbedrijf Hurkmans, namens Bouwend Nederland vertegenwoordigd in de stichting, is eveneens positief over de uniforme kennis en vaardigheden waarover de monteurs moeten beschikken. “Een monteur die in Groningen zijn certificaat haalt en vervolgens naar Brabant verhuist, kan daar zo aan de slag om waterleidingen aan te leggen.”

Echte vakspecialisten
Baeten benadrukt dat monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen échte vakspecialisten zijn. De benodigde vaardigheden leren ze deels op school, maar vooral in de praktijk. “De kneepjes van het vak leren ze bij ons ‘on the job’. Vervolgens moeten ze de KIAD-certificering behalen. Dan zijn ze nog twee tot drie jaar onderweg om projecten zelfstandig te kunnen en mogen uitvoeren.”

Modderige omstandigheden
Van Can wijst erop dat de monteurs niet in een steriele operatiezaal werken, maar soms ook in modderige omstandigheden hun werk moet verrichten. Daarom is hygiënisch werken met afstand de belangrijkste vaardigheid. “Bovendien werken wij niet alleen aan leidingen voor één klant, maar ook aan leidingen waar dorpen en wijken op zijn aangesloten”, vult Baeten aan. “Wanneer monteurs daar verontreinigingen veroorzaken, zorgt dat voor problemen.”

Daarom moeten monteurs waterleidingen en appendages netjes opslaan in afgesloten containers en afdoppen voordat ze de bodem ingaan. Zo voorkomen ze dat er bijvoorbeeld een besmetting plaatsvindt door uitwerpselen van dieren.. Verder desinfecteren monteurs hun gereedschappen en spoelen ze de leidingen voor ze in gebruik worden genomen. Hier zijn protocollen voor opgesteld. Daarna wordt het water eerst bacteriologisch getest. Daarna geven ze het vrij voor gebruik.

Eén van de vereisten voor monteurs die een KIAD-certificering willen behalen, is dan ook dat ze eerst over het certificaat Hygiënisch Werken beschikken. Daarnaast zijn andere certificaten nodig zoals Basisveiligheid VCA, veilig werken langs de weg en veilig werken met asbestcement.

Werk genoeg
De monteurs hebben over werk niet te klagen, stellen de bestuursleden. De komende jaren bereikt volgens Vewin een groot deel van de leidingnetten het einde van de technische levensduur. Drinkwaterbedrijven staan dan ook voor een forse jaarlijkse vervangingsopgave. Bij Dunea gaat het om 40 km per jaar, met name binnenstedelijk werk, weet Van Can. Bij Brabant Water gaat het wel om het drievoudige, stelt Baeten. Ook moeten er 900.000 nieuwe huizen een aansluiting krijgen. “De omgeving bepaalt tweederde van onze vervangingsopgave”, zegt Van Can. “Met andere woorden: wanneer mogen we het doen? De aanleg gaat vrijwel altijd samen met gasvervanging of een herinrichting van een wijk om te overlast voor de omgeving te beperken .”