Wateropleidingen behaalt het NRTO-keurmerk

6 maart 2023

Wateropleidingen heeft op 25 januari 2023 het NRTO-keurmerk behaald. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

NRTO keurmerk_Tekengebied 1

Met trots kunnen we melden dat Wateropleidingen het NRTO-keurmerk heeft behaald. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Wateropleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie http://www.nrto.nl/keurmerk of bekijk deze video.

Lees meer over onze certificeringen op https://www.wateropleidingen.nl/organisatie/kwaliteit/.