Geslaagde middag HOD Actueel 2023

6 maart 2023

Onder de titel HOD Actueel 2023 heeft op 8 februari een inspirerende netwerkmiddag plaatsgevonden voor deelnemers van de Hogere opleiding drinkwater. De bijeenkomst werd georganiseerd door Wateropleidingen in samenwerking met KWR en stond in het teken van de uitdagingen waar de drinkwatersector mee te maken heeft.

DSC_0257

Na een welkomstwoord door directeur Gabrielle Knufman van Wateropleidingen, schetste Mark de Vries (Vitens) in een presentatie de uitdagingen waarmee de drinkwatersector te maken heeft. Vervolgens namen de toehoorders deel aan twee parallelle workshops. Onder de enthousiaste leiding van Mark de Vries en Eric Broers (KWR) bediscussieerden de deelnemers aan de hand van twee thema’s een aantal dilemma’s. Deze waren gericht op de belangen die spelen binnen het watersysteem en de wijze waarop waterbesparing gestimuleerd en gerealiseerd kan worden.

DSC_0268   DSC_0267

Tijdens een plenaire sessie werden de resultaten van de beide workshops gedeeld en bediscussieerd, waarna Eric Broers een levendig Lagerhuisdebat initieerde. In het licht van toekomstige uitdagingen, wisselden de deelnemers in twee groepen standpunten uit over de voor- en nadelen van het gebruik van grond- en oppervlaktewater bij de bereiding van drinkwater. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel, waarbij er nog veel te bespreken bleek.

Gezien het succes van de afgelopen twee edities, zal volgend jaar opnieuw een HOD actueel georganiseerd worden. In dit licht zijn er al voldoende ideeën voor opnieuw een inspirerende bijeenkomst voor waterprofessionals.